Do strony początkowej

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI  - 2006 r.

Lp Autor Tytuł Rodzaj publikacji  Przedmiot nauczania  Plik do pobrania
           
260 Jolanta Andruszkiewicz
 
Czynniki wpływające na profesjonalizm nauczyciela Artykuł  
259 Eleonora Sadowska Poczytaj mi mamo Artykuł  
258 Urszula Herc -Przekop Kryteria wymagań pisemnych form wypowiedzi w klasach I-III.    
257 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z matematyki dla klasy II.    
256 Test kompetencyjny.    
255 Renata Narewska Scenariusz lekcji do zrealizowania na początku roku szkolnego w klasie pierwszej ponadgimnazjalnej w celu rozpoznania umiejętności mówienia uczniów, korzystania przez nich ze słowników oraz rozbudzanie inteligencji kreatywnej uczniów. Scenariusz lekcji  Język polski
254 O gwarze suwalskiej. Scenariusz lekcji Język polski
253 Alina Skrodzka Wychowanie jest sztuką – a sztuka to najbardziej aktywny wychowawca Artykuł  
252 Iwona Górska
Małgorzata Kulikowska
Scenariusz uroczystości na święto szkoły w roku szkolnym 2005/2006 dla klas I iIII Scenariusz  
251 Grażyna Dąbrowska Dokumentacja hospitacji diagnozującej
 
konspekt lekcji, arkusze obserwacji  
Prezentacja PPT "Znaczenie stawonogów"    
 1.6 MB
250 Mariolę Dawidowicz
Dorotę Domoradzką
Wiolettę Werpachowską
Program terapeutyczny „Terapia poprzez zabawę”    
249 Mariola Dawidowicz Charakterystyka zaburzeń rozwojowych będących przyczynami niepowodzeń szkolnych.    
248 Barbara Domysławska Wykres i własności funkcji kwadratowej. Zastosowania programu Excel na lekcjach matematyki. Scenariusz lekcji matematyka
247 Elżbieta Chmielewska Przezwyciężanie trudności wychowawczych  Rozwiązywanie problemów wychowawczych Artykuł  
246 Diagnozowanie umiejętności ucznia na lekcji języka niemieckiego
Temat lekcji: Festigung und Wiederholung des Lehrstoffes zum Thema: „Wetter“.
Scenariusz lekcji  Język niemiecki
245 Małgorzata Lutow Klasyfikacja obiektów mostowych Konspekt lekcji Przedmioty zawodowe
(kształtowanie środowiska i ochrona środowiska)
244 Obliczanie przegród budowlanych Konspekt lekcji
243 Charakterystyka wyrobów ceramicznych Konspekt lekcji
242 Rodzaje zieleni w mieście i osiedlu Konspekt lekcji
241 Iwona Piaścik Maszyny i urządzenia do usuwania części niejadalnych z surowców pochodzenia roślinnego Konspekt lekcji Przedmioty zawodowe z zakresu technologii żywności
240  Wykorzystanie bakterii mlekowych w przemyśle spożywczym Konspekt lekcji
239 Mariusz Niedźwiedzki Nauczanie pracy nóg w kraulu na grzbiecie. Scenariusz lekcji  
238 Elżbieta Kunicka Propozycja ćwiczeń integrujących klasę.    
237 Mariola Pieloch Nauczanie zintegrowane w kl. III „Wesoła szkoła” Część III Plan wynikowy  
236 Elżbieta Kunicka „tu, gdzie się gwiazdy zbiegły” poznajemy poezję K.I.Gałczyńskiego.
Doskonalenie technik czytania i interpretacji
Tekstu poetyckiego
Warsztaty polonistyczne  

235

Justyna Nidzgorska „Miłosny niezbędnik” - scenariusz szkolnego przedstawienia. Scenariusz  
234 Andrzej Florczyk Temat: Doskonalenie przewrotu w przód, nauka skoku rozkrocznego przez kozła. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego  
234 Nauka skoku w dal stylem naturalnym. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego  
234 Orzechowska Teresa Wspomaganie rozwoju mowy dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym    
 234 Mariola Pieloch 
 Turniej wiedzy o ruchu drogowym Projekt edukacyjno - prewencyjny  
 233 Droga do szkoły inscenizacja  
Publikacje 210-232 Pliki są zapisane w programie WORD lub spakowane programem ZIP lub RAR
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy
Wybierz: Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

 

Publikacje - 2005 r.

Publikacje - 2004 r. Publikacje - 2003 r. Publikacje - 2002 r.

Do strony początkowej

J. Kunicki, MODN w Ełku Ostatnia zmiana: