Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  

 

1 2 3  4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 28  29 30 31 32 33 34 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

   Nr.1 2 3

Numer 3 

Edukacja środowiska a poznanie świata. str.5
Metody aktywizujące w nauczaniu - praca w grupach na lekcjach języka polskiego. str.6 - 7
Nauczanie integracyjne. str.8 - 9
Muzyka źródłem inspiracji działań plastycznych dziecka. str.10 - 11
Absolwenci o kształceniu praktycznym w technikum zawodowym ZST Ełku. str.12 - 13
Wychowanie fizyczne. str.14
Rzutowanie samodzielnie zaprojektowanych obiektów bryłowych (scenariusz lekcji z zastosowaniem metody projektów). str.15
Biblioteka pedagogiczna jako warsztat doskonalenia kadry oświatowej. str.16 - 17
Plan wynikowy w nauczaniu matematyki. str.18 - 21
Edukacja filozoficzna w gimnazjum. str.22 - 23
Wychowanie to odważny dialog z młodzieżą. str.24 - 25
Ścieżki dydaktyczne w praktyce szkolnej. str.26 - 27
Próba pomiaru dydaktycznego egzaminów z przygotowania zawodowego technikum zawodowym ZST Ełku Ełku. str.29

 Numer 2


Grafik dyżurów metodycznych. str. 4
Wymagania przedmiotowe w nauczaniu matematyki - cd. str. 5 -10
"Fair play" w piłce młodzieżowej. str. 10
Zgłoszenie na kurs. str. 11
Motywacyjny system wynagradzania nauczycieli. str. 12 -15
Błędne założenia dotyczące seksualności młodzieży. str. 16 - 17
Rola biblioteki w zreformowanej szkole. str. 17
Jakość myślenia naszych uczniów. str. 18 - 19
Test z informatyki. str. 20 - 22
Lecznicze walory muzyki. str. 22 - 23
Skuteczne metody nauczania podstaw ekonomii. str. 24
Efektywność zarządzania a stosunki międzyludzkie. str. 25
Kształtowanie wyobraźni przestrzennej w nauczaniu rysunku technicznego. str. 26 - 27
Profilaktyka niepowodzeń szkolnych. str. 28 - 29
Szkolny system oceniania. str. 30 - 32
Uczniowski klub sportowy „Junior". str. 32 - 33
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. str. 34 - 36
Planowanie pracy nauczyciela polonisty. str. 37 - 39
Obserwacje fenologiczne. str. 40 - 4

Numer 1


Koncepcja działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli str. 5 - 6 
Konsultacje przedmiotowe doradców metodycznych MODN str. 7
Oferta tematyczna kursów organizowanych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
str. 8 - 10
Zgłoszenie na kurs str. 11
Szkolny system oceniania str. 12 - 15
Czas pracy dyrektora str. 16
Jaka jest młodzież? str. 17
Program wychowawczy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ełku str. 18 - 22
Planowanie pracy nauczyciela polonisty str. 23 - 27
Wymagania przedmiotowe w nauczaniu matematyki str. 28 - 29
Olimpiada wiedzy ekonomicznej str. 30
Jak pomóc małym szkołom? str. 31 -32
Szkoła Baczyńskiego str. 32 - 33
Kinezjologia edukacyjna według Paula Dennisona str. 34 - 35
Biblioteka pedagogiczna poleca rodzicom i wychowawcom str. 35

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 06 listopada 2017