Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  

.

      Nr.10 11 12

Numer 12 

Wywiad „PUBLIKATORA" str.4
Konkurs Tolkienowski dla uczniów szkół ponadgimnazialnych str.5
I ełcki konkurs matematyczny szkół ponadgimnazjalnych str.5
Kształtowanie motywacji uczenia się fizyki str.6-7
Kształcenie praktyczne i ustawiczne w Ełku str.8-9
Szkolenie ekspertów str.9
Dokumentowanie zachowania uczniów str.10-11
Ocena z wychowania fizycznego str.11
Percepcja niepełnosprawności str.12-13
Doskonalenie zawodowe w Londynie str.13
Od aktywności po samodzielność str.14
Własny program str.15
Wigilijna pastorałka str.16
Święto Niepodległości str.16
Aktywność uczniów na lekcji wychowania fizycznego str.16-17
Przedszkolne jasełka str.17
Praca w grupach str.18-20
Terapia książką str.20-21
Współpraca dyrektora szkoły i rady rodziców str.22-24
Prawo jazdy na komputer? str.25
Jak zachęcić do lektury? str.26

 Numer 11


Raport o stanie edukacji w powiecie ełckim str.6
Szkolnictwo a finanse str.6
Jak ocenić i porównać programy nauczania? str.7
Edukacja a rynek pracy str. 8-9
Jasełka w Orzyszu str.9
Rola samorządów w reformie str.10
Edukacja ekologiczna str.10-11
Warsztaty metodyczne z fizyki str.11
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego str.12
Biblioterapia str. 12-13
Harmonia, dramat, odrodzenie str. 14-15
Marzenia się spełniają str.15
Reforma szkolnictwa szansą rozwoju regionu str.16
Problem praktyk zawodowych str.17
Geografia - plan wynikowy str.18-19
Stare odkryte na nowo str. 19
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ełckiej str.20
Zawód mechanik str.21
Przemoc wśród dzieci i młodzieży str.22-23
Rachunkowość przedsiębiorstw - plan wynikowy str.23
Plan wynikowy z języka polskiego str.24-26
Doskonalenie nauczycieli w MODN w Ełku str.27

Numer 10


Przemoc w rodzinie str.4-6
Jak wybrać program nauczania z informatyki? str.7
Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym str.8-9
Gość z Londynu str.9
Klasa teatralna w Ostródzie str.10-11
Pomysł na lekcję języka polskiego str.11
Dla dobra Ziemi str.12
Kreator inspiruje str.13-14
O uśmiech dziecka str.15
Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi str.16-17
Konspekt lekcji historii do klasy III LO oraz scenaqriusz lekcji WOS str.17
Spółdzielczość a przedsiębiorczość str.18
Kultura osobista dzieci i młodzieży str.18-19
Nowe szkoły ponadgimnazjalne str.20-21
Kurs językowy w Moskwie str.21
Kartoteka zagadnieniowa- cenne źródło informacji str.22
Telepraca dla nauczyciela str.23
E-Bank w szkole str.23
Właściwy wybór str.24-25
Diagnoza wychowawcza dziecka przedszkolnego str.26
Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego str.26-31

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 19 czerwca 2011