Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  

.

   Nr.13 14 15

Numer 15 -16

Jan Paweł II nauczyciel wszystkich nauczycieli 4-5
Być nauczycielem 6-7
Uczniowie zwracają baczną uwagę na to, czy idee głoszone przez nauczyciela mają pokrycie w jego czynach, czy są po prostu czczą gadaniną.
Jak uczyć przedsiębiorczości ?

Zielone przedszkole 8-9
Najskuteczniejsza nauka poszanowania przyrody opiera się na konkretnych działaniach.
Zajęcia dla rodziców 9
Tylko nieliczni rodzice orientują się, że proces dydaktyczny dziecka zaczyna się już w wieku 3-4 lat.
Konkurs Piosenki Angielskiej 10
Firma uczniowska 11
Pomiędzy pasją a skutecznością 12
Nauczyciel ucznia zdolnego powinien wykazywać globalny profesjonalizm, przede wszystkim umiejętnie i twórczo reagować na zachowania swego podopiecznego.
Problemy wychowawcze i ich rozwiązywanie 13
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ełku 14-15
Program działania Związku Nauczycielstwa Polskiego w kadencji 2002 - 2006 16-17
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży 17-18
Obserwuje sieje głównie w okresie dorastania. Przybiera wiele form mniej lub bardziej groźnych. Jak zapobiegać temu zjawisku? Jaka powinna być rola rodziny i szkoły?
Niebanalne podręczniki 19
Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii 20-22
Największą zaletą gier jest uaktywnienie uczniów o różnym poziomie intelektualnym i różnych typach osobowości oraz zaangażowanie emocjonalne w procesie uczenia się.
Przysłowia nie tylko pani Zosi 22-23
Te krótkie, wyraziste powiedzenia łatwe do zapamiętania są mocno usytuowane w naszej tradycji. Istnieją od wieków, przekazywane ustnie lub na piśmie.
Komputer w logopedii 24
Metoda ruchu rozwijającego 25-26

 Numer 14


Strażnicy kresowej polskości s.4-5
Zamiast konspektu s.5
Szkolny klub europejski s.6-7
Dziecko dyslektyczne s.7
Program OECD/PISA s.8
Dziecko w klasie i szkole s.9
Młodzieżowa firma s.10-11
Analiza pozawerbalna s.11
Komputerowe wspomaganie projektowania s.12
Edukacja europejska w Szkole Podstawowej w Bobrach s.13
Dni patrona s.14-15
Spotkania z ekologią s.15
Zaskoczyć tematem s.16
Szkolne koło krajoznawczo-turystyczne s.17
Przypowieść o meduzach s.18
Rola biblioteki szkolnej s.19-20
Stretching jako metoda treningowa s.20-21
Muzykoterapia s.22-23
Zachęcenie do pasożytnictwa s.23-24
Edukacja regionalna na lekcjach przyrody s.24
Fair play w sporcie szkolnym s.25-26
M(O)US czy nie M(O)US? s.26-27
Koszykówka chłopców s.27
Tabela s.28-29
Bieg na orientację s.29
III Mazurskie prezentacje edukacyjne s.30 

Numer 13


Rozdał swoje serce str. 4-5
Matematyka z komputerem str. 6-7
Plan wynikowy z chemii str. 7
Konkurs języka angielskiego str. 8
Konkurs języka polskiego dla szkół podstawowych str. 9
Konkurs biologiczny dla gimnazjów str. 9
Aktywizujące metody w nauczaniu matematyki str. 10-11
Żywienie w szkole str. 11
Środowisko przyrodnicze l kulturowe gminy Prostki str. 12-13
Czytaj głośno swojemu dziecku str. 13
SKO uczy przedsiębiorczości str. 14
Zapraszamy III Mazurskie Prezentacje Edukacyjne str. 14
Stara matura po nowemu czyli pisemny egzamin dojrzałości z geografii w 2003 r str. 15
Kanon kobiecej sylwetki - wnioski z ankiety str. 16-18
Podkultury młodzieżowe str. 19-21
Prezentacja prac dyplomowych 22
Plan wynikowy treści nauczania biologii w klasie I str. 23-25
Edukacja europejska w gimnazjum str. 25
Ścieżki edukacyjne realizowane na lekcjach biologii w kl. I str. 26
Z pomocą wychowawcom str. 26

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 19 października 2008