Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
 

.

      Nr.17 18 19

Numer 19 


Telewizja - czynnik wspomagający wychowania dziecka 8
Jeśli telewizja ma być sojusznikiem w wychowaniu, to trzeba nauczyć się korzystać z niej jako ze wzoru i argumentu, tematu do rozmowy.
Terapia w szkole - pomocą w rodzinie 10-11
Autorskie programy pracy edukacyjno - terapeutycznej z uczniami, rodzicami i nauczycielami składają się z wykładów, zestawu ćwiczeń oraz gier i zabawa socjoterapeutycznych. Po kilku miesiącach od wdrożenia - efekty są zauważalne tak w środowisku szkolnym jak i w domu.
Przyczyny agresji a rola rodziców 14-15
Agresja jest komunikatem ze strony dziecka w kierunku dorosłego. W ten sposób dziecko informuje nas, że ma problemy, z którymi sobie nie radzi. Jak zatem mu pomóc?
Moje myślenie o edukacji 16-17
W zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej nabywanie kompetencji przez dziecko dokonuje się poprzez aktywne działanie, uczenie się wszystkimi zmysłami.
Kierunki zmian w oświacie 18-19
Rola nauczyciela w przygotowaniu młodzieży do czynnego, zaangażowanego i odpowiedzialnego uczestnictwa w tworzeniu przyszłości jest fundamentalna. Ma on być promotorem zmian, orędownikiem wzajemnego zrozumienia, świadomym ciążącej na nim odpowiedzialności.
Zarządzanie szkołą przez jakość 19-20
Jakość szkoły tworzona jest wewnątrz mikrosystemu placówki i nie jest narzucana przez żaden zewnętrzny urzędowy system zapewnienia jakości. Wysoka jakość pracy powinna być celem każdej szkoły.
Jak nauczać i jak uczyć się jezyka angielskiego 21-22
Poprzez prawidłowe nauczanie kształcimy u uczniów umiejętność uczenia się. Każde ćwiczenie wykonane samodzielnie, poprawione i skomentowane przez nauczyciela to małe ogniwo w procesie samodzielnego uczenia się.
Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych 24-25
Dzieci z trudnościami w nauce pozostawione są często bez pomocy ze strony zarówno rodziny, jak i szkoły, co prowadzi w konsekwencji do wtórnych nieprawidłowości i zaburzeń emocjonalnych.

 Numer 18


Otaczajmy dzieci muzyką 4-5
Jeśli nic się nie zmieni, to muzyka pozostanie ofiarą ostatniej reformy i wyrośnie pokolenie, które nie będzie śpiewać.
Rodzina i szkoła 8
W rodzinie powstaje wzór matki, ojca, siostry, brata, cioci, wujka. W szkole o tym można mówić, zaś w rodzinie to się praktykuje.
Jak pracować z młodymi siatkarzami? 10
Sport to nie tylko zawody, medale, spektakularne sukcesy, ale także wspaniała przygoda, która może dostarczyć wielu niezapomnienych wrażeń i satysfakcji.
Rekreacja a taniec 11
Taniec łączy w sobie ruch o wszechstronnych walorach oraz zabawy i rozrywkę. Ma ponadto wiele innych zalet.
Literatura z muzyką w tle 12
Nie sposób mówić o twórczej aktywności dzieci i rozwijaniu ich inwencji bez literatury, muzyki, plastyki.
Rozbudzić pasję 14
Największą radością w tej pracyu jest świadomość, że młodzi ludzie należąc do zespołu wyzbywają się kompleksów, uczą się odpowiedzialności i konsekwencji.
Wyjmijmy plany z szuflady 15
Plan wynikowy nadaje dotykalny sens pracy nauczyciela - przedmiotowca, obala mit tak zwanego "przerabiania materiału" na rzecz szeroko rozumianej koncepcji nauczania.
Integracja - szansą dla każdego dziecka 20-21
Teoria nauczania języka 22-23
Uczyć ufając 24
Dostrzeżenie wysiłku młodzieży i zaufanie ma fundamentalne znaczenie w relacjach wychowawcy z podopiecznymi.

Numer 17


Szkolny koordynator przedsiębiorczości 4-5
Kultywować tradycję 5-7
Zwyczaje i obrzędy świąteczne są nie tylko źródłem radości, wzruszeń i przeżyć, ale także świadectwem łączących nas więzi i naszej odrębności, świadectwem więzów rodzinnych i więzi między pokoleniami.
Gdzie są uczniowie? 7-8
- chodzą po ulicach, przesiadują w parku lub nad jeziorem, w kawiarenkach internetowych. Jak znaleźć skuteczne metody pedagogiczne eliminujące problem wagarów ze szkół?
Minimonografia z serii "zbliżenia" 9
Jak odżywia się młodzież? 10-11
Badania na ten temat dostarczają cennych informacji, które mogą być wykorzystywane do korygowania błędów żywieniowych i poprawy stanu zdrowia.
I konkurs piosenki angielskiej 11
Problemy wychowawcze i ich rozwiązywanie 12-13
Przeciwdziałać agresji 12-13
Priorytet: profilaktyka 13
Trudności w uczeniu się matematyki 14-15
Konkurs matematyczny 15
Sejmik kultury fizycznej 15
Twórczość Marii Konopnickiej 16-17
Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej 17-19
Nowa matura w 2005 roku 20-21
Jesteś darem 22-24
Dzień Świętego Mikołaja 25-26
Wystawa w MODN 26 

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 19 czerwca 2011