Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  

 

.

      Nr.29 30 31

Numer 31 

Wakacyjny kampus naukowy - str. 2
Praktyki w Hagen - str. 2
Ełckie perełki w Krakowie - str. 3
Wycieczka do Powsina - str. 4
Patriota i Podróznik - str. 4-5
Nasza wycieczka - str. 5
Wyjazd edukacyjny do Warszawy - str. 6-7
Wycieczka do Olsztyna - str. 7
Kulinarny obieżyświat - str. 8
Najmłodsi w projekcie - str. 9
Muzeum, wystwy, skansen i my... - str. 9
Rzeka, czyli bogactwo świata - str. 10
Z Ełku do Berlina - str. 11
Wychować mistrzów - str. 11
Obóz integracyjny - str. 12
Zajęcia specjalistyczne - str. 12
Warsztaty fotograficzne - str. 13
Koło Młodego Wędrowca - str. 13
Młodzi ekolodzy - str. 14
Szlakiem białej lilii - str. 15
Lekcja geografii w Planetarium w Olsztynie - str. 15
Rola egzaminów zewnętrznych w oceanie jakości kształcenia zawodowego - str. 16
"Trójka" uczniowski Klub Sportowy - str. 20
Okazja edukacyjna w wychowaniu przedszkolnym - str. 23
Projekt "Śladami zbrodni" - str. 24
Instytut Pamięci Narodowej - str. 25

Numer 30 

Pierwsze efekty realizacji projektu "To lubię..." - str. 2
United World Games - str. 3
Wycieczka do Pfleiderer - str. 4
"To lubię..." - lubię teatr - str. 4
Wycieczka do parku - str. 4
Przegląd piosenki obcojęzycznej - str. 5
Mamo, tato baw się z nami! - str. 5
Przez różową szybkę - str. 6
Światowy dzień ptaków - str. 6
Mamy tylko jedną Ziemię - str. 7
Wycieczka do poradni - str. 7
Festyn Regionalny - str. 8
IV Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej - str. 9
Przeszłość i przyszłość sztuki słowa - str. 10
Flora obszarów wodno - błotnych - str. 13
I Festiwal Nauki i Sztuki - str. 14
Medal niezapominajki - str. 16
Przezwyciężanie trudności wychowawczych - str. 17
Warto przeczytać - str. 18
Lakota nie są na obcy - str. 19
Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego - str. 20
Rola egzaminów zewnętrznych w ocenie jakości kształcenia zawodowego - str. 21
Dziecko w rodzinie - str. 24
Noc świętojańska na Mazurach - str. 27

Numer 29

-

Jak czytają uczniowie? Trudno sobie wyobrazić życie bez umiejętności skutecznego czytania. Dlatego też uczenie efektywnego, krytycznego, szybkiego i twórczego czytania jest podstawowym obowiązkiem publicznej szkoły. - str. 4-5
Wielkanoc na Mazurach - dawniej. Zwyczaje okresu wielkanocnego związane są z dawnymi wiosennymi wierzeniami. Po świętach wracano do codziennych obowiązków i wyczekiwano następnej okazji do świętowania i zabaw - str. 5
Śpiewajmy razem! Zbiorowe śpiewanie to fantastyczna szkoła życia, uczy pracy w grupie, ułatwia wzajemne porozumienie, jest szkołą przyjaźni.
str. 7
Współczesne teorie edukacji a nowe wyzwania edukacyjne Nowocześnie pojmowana edukacja wiązać się musi obecnie z kształtowaniem postaw człowieka, jego osobowych i cywilizacyjnych kompetencji, zdolności do samokształcenia i autokreacji oraz z wartościami wyznaczającymi jakość życia człowieka. str. - 8-17
Potrzeby i aspiracje uczniów. W planowaniu i realizacji przedsięwzięć edukacyjnych należy brać pod uwagę potrzeby bezpośrednio zainteresowanych uczestników procesu edukacji, - str. 19-26

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 19 czerwca 2011