Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  

.

        Nr. 44 45 46

Numer 46

 

- Wystąpienie na konferencji” Zadania-problemy – rozwiązania. Wspomaganie szkół w kontekście zmian w systemie edukacji w roku szkolnym 2012/2013”.
- Rozwój nauczycieli w powiecie ełckim.
- Zmiany w edukacji – a metoda projektów (zagadnienia metodyczne).
- XII Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 2012.
- Warto być dobrym.
- Sprawozdanie z realizacji I Międzyszkolnego Konkursu Poezji Angielskiej „ Word which can change the World”.
- I Regionalny Konkurs na najlepszą prezentację w języku angielskim Great Anniversaries 2012.
- Nowa forma doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych.
- O realizacji i rezultatach projektu „Każdy jest ważny”.
- Najważniejsze zmiany w wytycznych resuscytacji 2010.
- Sprawność kierowania w zarysie historycznym.
- Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
- Moje doświadczenie w pracy z Samorządem Uczniowskim.
- Funkcja motywowania dyrektora szkoły w okresie zmian społecznych i edukacyjnych.
- Przełom w nauce języka angielskiego – metoda Colina Rose.

Numer 45 

- Wybrane elementy modelu wychowania w duchu wartości Oratorium św. Jana Bosko w Ełku 8-11
- Czy i jak motywować może dyrektor szkoły? 13-15
- W kręgu nadziei oraz wątpliwości. Recenzja 30-31
 

Numer 44

- POST 3-8
- Drogi do do sukcesu klasy 11-12
- Nowe idee na standardowym gruncie 14-15
- 10 lat pracy na rzecz nowej edukacji 24-25
- Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru 30-31
 

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 27 marca 2013