Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  

.

   Nr.4 5 6

Numer 6 

Umiejętność słuchania i rozumienia tekstu. str. 5
Edukacja europejska w polskich szkołach. str. 6-7
Scenariusz katechezy z elementami celebracji - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. str. 8-10
Słowniczek do standardów wymagań egzaminacyjnych z geografii. str. 10-11
Kształcenie literackie dziecka z upośledzeniem umysłowym. str. 12-13
Kalkulatory są! str. 14-15
Nie pochłonie nas ekran! str. 16-17
Podziękowanie Caritas Diecezji Ełckiej. str. 17
Program autorski zajęć pozalekcyjnych - koło dziennikarskie dla uczniów gimnazjum. str. 18-19
Ocenianie uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim - nauczanie zintegrowane. str. 20-22
Nasze prezentacje - Gimnazjum w Orzyszu. str. 22-23
Czytanie ze zrozumieniem. str. 24
Scenariusz zajęć integralnych. str. 24-25
Profilaktyka wychowawcza w szkole. str. 26-27
Modny temat. str. 28
Ćwiczenia z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. str. 29
Praktyczne rady dla klienta. str. 30-31
Wybór szkoły a aspiracje edukacyjne i zawodowe. str. 32-33
Grafik dyżurów metodycznych. str. 34

 Numer 5


Awans zawodowy nauczyciela. str.5 - 7
Aspiracje edukacyjne i zawodowe w świetle literatury i opinii uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ełku. str.8 - 9
Jak pracować z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowymi. str.9
Komputer jako narzędzie aktywizujące uczniów w procesie nauczania-uczenia się matematyki. str.10 - 11
Biblioteka pedagogiczna - z pomocą nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy. str.12 - 13
Święto Edukacji Narodowej - tym razem bez kwiatka... str.13
Wspomnienie o Prymasie Tysiąclecia. str.14 - 15
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku w projekcie Geo-Net str.16 - 18
Wywiad „Publikatora". str.19 - 20
Jak pomóc rodzicom dziecka niepełnosprawnego? str.20 - 21
Metoda projektu w nauczaniu języka obcego. str.21
Wnioski z pilotażu egzaminu maturalnego z geografii. str.22
Galindowie w Okartowie. str.23
Stres a adaptacja ucznia w Szkole Ponadpodstawowej. str.24 - 26
II Wystawa Budowlana w Ełku. str.26 - 27
Konspekt lekcji poświęconej problematyce AIDS/HIV. str.28 - 30
Dzień edukacji. str.30

Numer 4


Wszechnica Mazurska w Olecku. str.5
Z kart historii szkoły... Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, wspaniałe zaplecze sportowe, dobrze przygotowana kadra pedagogiczna. str.6 - 7
Problem integracji. Każdy człowiek na pewnym etapie swojego życia musi odnieść sukces. str.8 - 9
Być dobrym wychowawcą. str.10 - 11
Współdziałanie nauczyciela z uczniami w procesie nauczania - uczenie się. str.11 - 12
Rewalidacyjne wartości wychowania fizycznego i sportu dzieci upośledzonych umysłowo. str.12 - 13
Aspekty pracy z uczniem zdolnym. str.14 - 15
Biblioteka pedagogiczna poleca rodzicom i wychowawcom. str.16
Preorientacja zawodowa w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku. str.17
Grafik dyżurów metodycznych. str.18
Oferta tematyczna kursów na rok szkolny 2001/2002. str.19 - 21
Konsultacje przedmiotowe i semestr. str.22 - 23
Wybrane fragmenty programu wychowawczego Zespołu Szkół nr 1 w Ełku. str.24 - 26
Plan wynikowy w nauczaniu matematyki. str.26 - 30ego dla klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego str.26-31

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 19 czerwca 2011