Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  

.

        Nr. 50 51 52

Numer 52

Konferencja w MODN s.3-9
Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik s. 16
Projekt Innowacyjny "e-Nauczyciel" s.21-23
Bo te kresy nas łączą. s. 24
Prawa człowieka. s.28
Numer 51 Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. s.2
Człowiek we współczesnym środowisku bezpieczeństwa.s.4
Edukacyjne aspekty badań nad bezpieczeństwem. s.6
Cnoty etyczne a wychowanie w poczuciu bezpieczeństwa. s.11
Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa poprzez edukację. s.13
Ewolucja organizacji edukacji z zakresu bezpieczeństwa w polskim systemie szkolnictwa. s.15
Współczesne wyzwania w sferze bezpieczeństwa osobistego młodzieży. s.17
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu drogowego w Polsce - profilaktyka i edukacja. s.19
Edukacja dla bezpieczeństwa - cele i treści kształcenia, programy nauczania. s.23
Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. s.27
Doświadczenia Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w obszarze wspierania edukacji dla bezpieczeństwa. s.29

Numer 50


Wideokonferencje w szkole im. Jana Pawła II w Prostkach. s.2
Podstawowe kierunki realizacji polityki podstawowej państwa w roku szkolnym 2013/2014. s.3
Nauczyciele z powiatu ełckiego w świetle działalności MODN w Ełku s.4
COMENIUS - mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Możliwości rozwoju nauczycieli języka angielskiego s.7
Czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa w szkole z perspektywy ucznia i nauczyciela. Komunikat z badań Poradni Psychologoczno - pedagogicznej. s.8
Konkurs 3.5 - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. s.12
SORE u dyrektora, czyli kilka słów o zastosowaniu coachingu w badaniu potrzeb szkoły. s.14
"Nowe kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli w powiecie ełckim" czyli o dobrym wykorzystaniu unijnych pieniędzy. s.16
Młodzi odważni z Zespołu Szkół nr.1 w Ełku. s.17
Z matematyką za pan brat. s.19
Międzynarodowy konkurs "Kangur matematyczny" 2013 s.21
Nauka źródłem radości. O projekcie Anglia znana i nieznana" s.22
Czy chińszczyzna jest trudna? s.24
Wizyta przedstawiciela ambasady amerykańskiej. s.24

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 14 grudnia 2014