Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  

.

      Nr.7 8 9

Numer 9 

Wybrane problemy kreacji i akumulacji kapitału ludzkiego str.5
Podstawowe elementy rynku pracy str. 6-7
Edukacja kontra marginalizacja i wykluczenie str.8
Ełczanin XXI wieku str. 9-11
Edukacja w Ełku i powiecie- przemiany i perspektywy rozwoju str.11-12
Samorząd gminny a bezrobocie str.13
Centralne bariery rozwoju str.13-15
Podnosić kwalifikacje str.15-16
Po pierwsze... str.16
Szansa na pracę str.17-18
Rozwój gospodarki a rynek pracy str. 18-20
wykorzystanie technologii telekomunikacyjnych w procesie modelowanie kepitału ludzkiego str.21-22
Samozatrudnienie a wyzwania w procesie transfomacji str.23
Integrowanie społeczeństwa str.24-26

 Numer 8


II Mazurskie Prezentacje Edukacyjne str.5
Praca w grupach wychowawczych str.6
Uwaga - sekty! str.7
Programy i podręczniki str.8-10
Problemy edukacji dzieci niepełnosprawnych str.10
Czyta z podziałem na role str.11-12
Wybierając podrecznik str.13
Otworzyć szkole bramę do Internetu str.14-15
komputer w terapii pedagogicznej str.16-17
Szkola podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach str.18-19
Agresja i przemoc a uwarunkowania społeczne str.20-21
Jak być dobrym opiekunem stażu? str.22-23
Nauczycielu, wspomóż swoja bibliotekę str.23
Dzień otwarty w Kochanowskim str.23
Woda jako środowisko życia str.24-25
Kangur w szkole str.26
Strumień magnetyczny str.27
Szkola zgodnego współżycia z naturą str.28-30
Zmiany grafiku dyżurów metodycznych str.30 

Numer 7


Wywiad "PUBLIKATORA" str. 5-6
Gry i zabawy na lekcji geografii str.7
Kurs językowy w Moskwie str.8
Ogólnopolska konferencja w Chełmie str.9
Ze Starostwa Powiatowego w Olecku str.10-11
Samozatrudnienie str. 11
Nauczanie ku przyszłości str. 12-13
Jak oceniać ucznia na lekcjach wychowania fizycznego? str. 13-14
Przygotowanie do zajęć wychowania fizycznego? str.14-15
Współpraca szkoły z rodzicami str. 16-17
Rodzice w szkole str. 17
Trudności w nauczaniu procentów str. 18-19
Ocenianie uczniów z upośledzeniem w stopnu - nauczanie zintegrowane str. 20-21
"Jedynka" Uczniowski Klub Sportowy w Orzyszu str.22-23
Sport i zabawa str.23
Czym jest Program Wychowawczy Szkoły?
Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli Medyków w Gdańsku str.25
Zbiory specjalne str.26
Tolerancja a stosunki międzyludzkie (scenariusz lekcji wychowawczej) str.27-28
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi str. 28-29
Grafik dyżurów metodycznych str.30

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 19 czerwca 2011