RODO - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku ul. Generała Władysława Sikorskiego 5A 19-300 Ełk .
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
7. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. W celu nawiązania kontaktu z Inspektorem proszę wysłać wiadomość na adres e-mail  modn@modn.elk.pl .

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

J. Kunicki MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 25 maja 2018