Spis szkół i placówek w powiecie ełckim – stan 01.09.2017 r.)

Gmina Stare Juchy

L.p. Nazwa szkoły/placówki Dane szkoły/placówki Imię i nazwisko dyrektora e-mail
1. Zespół Szkół Samorządowych
w Starych Juchach

Przedszkole Samorządowe,

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego z włączonymi klasami gimnazjalnymi w Starych Juchach

ul. Mazurska 11

19-330 Stare Juchy

tel. (87) 619 90 26

Adam Lewicki zssstarejuchy@o2.pl

Gmina Kalinowo

L.p. Nazwa szkoły/placówki Dane szkoły/placówki Imię i nazwisko dyrektora e-mail
1. Szkoła Podstawowa
w Sypitkach
Sypitki 3

19-314 Kalinowo
tel. 87 629 70 01

Leontyna Kraszewska sp_sypitki5@wp.pl
2. Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Kalinowie
ul. Kajki 1

19-314 Kalinowo 
tel. (87) 629 88 34

Andrzej Pieńczykowski spkalinowo@poczta.onet.pl
3. Gimnazjum w Kalinowie

włączone od 1 września 2017 r. do SP w Kalinowie

4. Zespół Szkół w Pisanicy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy,

Gimnazjum im. Jana Pawła II – wygaszane

Pisanica 65

19-314 Kalinowo 
tel. (87) 629 83 92

Barbara Wnuk zspisanica@interia.pl
5. Szkoła Podstawowa
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Borzymach
Borzymy 22

19-314 Kalinowo

tel. (87) 629 82 96

Leszek Zyskowski spborzymy@poczta.onet.pl

Gmina Prostki

L.p. Nazwa szkoły/placówki Dane szkoły/placówki Imię i nazwisko dyrektora e-mail
1. Przedszkole Samorządowe „Mazurki” w Prostkach ul. 1-go Maja 23

19-335 Prostki
tel. (87) 611 20 14

Jadwiga Lasota przedszprostki@o2.pl
2. Szkoła Podstawowa
w Rożyńsku Wielkim
Rożyńsk Wielki 31

19-335 Prostki 
tel. (87) 425 82 12

Ewa Helena Bąbka sprw@fantex.pl
3. Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Prostkach
ul. 1-go Maja 19

19-335 Prostki
tel. (87) 611 20 15

Jarosław Ćwik sp@prostki.pl
4. Publiczne Gimnazjum
w Prostkach

włączone od 1 września 2017 r. do SP w Prostkach

5. Zespół Szkół im. Ks. Bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim

Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim,

Publiczne Gimnazjum- wygaszane

Wiśniowo Ełckie 40A

19-335 Prostki,

tel. (87) 611 15 23

Jolanta Karwowska zswisniowo@wp.pl

Gmina Ełk

L.p. Nazwa szkoły/placówki Dane szkoły/placówki Imię i nazwisko dyrektora e-mail
1. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

Publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

Mrozy Wielkie 12

19-300 Ełk
tel. (87) 620 22 52

Katarzyna Podbielska spmrozywielkie@op.pl
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Nowej Wsi Ełckiej

Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej,

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z oddziałami gimnazjalnymi w Nowej Wsi Ełckiej

ul. Ełcka 18

19 - 300  Ełk   

tel. (87) 619 74 25   

Jacek Szumski sp.nwe@interia.pl
3. Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej

włączone od 1 września 2017 r. do ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej

4. Szkoła Podstawowa im.
rtm. Witolda Pileckiego
w Rękusach

Publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Rękusy 17
19-300 Ełk
tel. (87) 610 23 23
Agnieszka Jaszkowska rekusy@interia.pl
5. Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach

Publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach,

Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach

Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki - wygaszane

Chełchy 26

19-300 Ełk

tel. (087) 621 11 78

Karol Marchel sekretariatzsschelchy@o2.pl
6. Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach 

Publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego,

Publiczny Punkt Przedszkolny
w Rożyńsku,

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego,

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego - wygaszane

Woszczele,

ul. Szkolna 4,

ul. Zielona 7

19-300 Ełk

tel. (87) 619 42 21

504 025 583

Rożyńsk 17

12-250 Orzysz

Beata Kirycka zss_ woszczele@interia.pl

sekretariat.woszczele@interia.pl

7. Zespół Szkół Samorządowych
w Stradunach

Przedszkole Samorządowe,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
z oddziałami gimnazjalnymi
w Stradunach

Straduny, ul. Kościuszki 40, 19-300 Ełk
tel. (87) 619 66 90
Kazimierz Potapczyk zssstraduny@gmail.com

Gmina Miasto Ełk (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja publiczne)

L.p. Nazwa szkoły/placówki Dane szkoły/placówki Imię i nazwisko dyrektora e-mail
1. Miejskie Przedszkole "Bajka"

w Ełku

ul. Ks. J. Popiełuszki 6

19 - 300 Ełk

tel. (87) 732 64 71

Anna Małgorzata Paszkowska przedszkole-bajkaelk@wp.pl
2. Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku ul. M. Kajki 8a

19 - 300 Ełk

tel. (87) 732 64 74

Irena Wierzbicka i.wierzbicka@vp.pl
3. Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku ul. J. Słowackiego 18

19 - 300 Ełk

tel. (87) 610 21 85

Katarzyna Skolmowska mpn3elk@gmail.com
4. Miejskie Przedszkole "PEREŁKA"  im. Jana Brzechwy w Ełku ul. Armii Krajowej 4

19 - 300 Ełk

tel. (87) 610 25 95

Anna Birgiel przedszkole2@elk.edu.pl
5. Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku ul. H.Dobrzańskiego 3

19 - 300 Ełk

tel. (87) 610 33 96

Iwona Starzyńska przedszkole8elk@gmail.com
6. Miejskie Przedszkole "Światełko" w Ełku ul. Toruńska 8a

19 - 300 Ełk

Tel (87) 610 23 12

732 67 60

Iwona Gerus swiatelko.elk@wp.pl
7. Miejskie Przedszkole
i Żłobek  "Ekoludki"
w Ełku
ul. Kilińskiego 48

19 - 300 Ełk

tel. (87) 732 64 30

Anna Sierotko ekoludki@o2.pl
8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

Gimnazjum nr 2 w Ełku

ul. Koszykowa 1

19 - 300 Ełk

tel. (87) 732 64 14

Andrzej Brzozowski g2@elk.edu.pl
9. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki
w Ełku
ul. J. i H. Małeckich 1

19 - 300 Ełk

tel. (87) 732 60 20

Dorota Szczawińska dyr_sp2@op.pl
10. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku ul Grodzieńska 1

19 - 300 Ełk

tel. (87) 732 60 40

Barbara Fedoruk sp3@elk.edu.pl
11. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Profesora Władysława Szafera
w Ełku
ul. Prof. Wł. Szafera 2

19 - 300 Ełk
tel. (87) 732 60 50

Wanda Zofia Wojnowska sp4@elk.edu.pl

wanda_w@interia.pl

12. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku ul. Św. M.M. Kolbego 11

19 - 300 Ełk

tel. (87) 732 60 71

Dariusz Szumski jaroslaw-obrycki@wp.pl
13. Szkoła Podstawowa nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
w Ełku

brak oddziałów przedszkolnych

ul. J. Kilińskiego 48

19 - 300 Ełk

tel. (87) 732 60 90

Leszek Marek Sobczak sp7@elk.edu.pl

sobczaksp7@gmail.com

14. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ul. J. Piwnika "Ponurego" 1, 19 - 300 Ełk

tel. (87) 732 63 99

Andrzej Henryk Zdanowski sp9_elk@o2.pl
15. Zespół Szkół Sportowych
w Ełku

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6
w Ełku,

Gimnazjum Sportowe - wygaszane,

Liceum Ogólnokształcące w Ełku

ul. Suwalska 15

19 - 300 Ełk

tel. (87) 732 63 70

Dorota Karpińska sekretariat@zss.elk.pl
16. Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

wygaszane

ul. Jana i Hieronima Małeckich 1, 19-300 Ełk

tel. (87) 732 63 90

Janusz Samarow g1@miasto.elk.pl
17. Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ełku

wygaszane

ul. J. Piwnika "Ponurego" 1, 19 - 300 Ełk

tel. (87) 732 63 51

Elżbieta Obuchowicz-Godzieba g3@elk.edu.pl
18. Gimnazjum nr 4 w Ełku

wygaszane

ul. Grodzieńska 1

19 - 300 Ełk

tel. (87) 732 64 23

Joanna Sokołowska g4@elk.edu.pl
19. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku ul. Parkowa 12

19-300 Ełk

tel. (87) 610 16 24

Roman Paczkowski biuro@cee.elk.pl

r.paczkowski@cee.elk.pl

POWIAT EŁCKI

L.p. Nazwa szkoły/placówki Dane szkoły/placówki Imię i nazwisko dyrektora e-mail
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku ul. Piłsudskiego 3

19-300 Ełk

tel.  (87) 610 30 30

Robert Hoffmann lo1@elk.edu.pl
2. Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

II Liceum Ogólnokształcące w Ełku,

V Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Ełku

ul. Sikorskiego 7
19-300 Ełk

tel. (87) 610 43 23

Barbara Fiedoruk sekretariat@zs2.elk.pl

b.fiedoruk@zs2.elk.pl

3. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4
w Ełku,

Technikum nr 6 w Ełku

ul. Armii Krajowej 1

19-300 Ełk

tel. (87) 610 31 09

Andrzej Gerus zsme@elk.edu.pl
4. Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
w Ełku,

Technikum nr 1 w Ełku

ul. 11 Listopada 24

19-300 Ełk

tel. (87) 621 69 92

Danuta Maria Wojtowicz zs1@zs1.elk.pl

dyrekcjazs1@gmail.com

5. Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
w Ełku,

Technikum nr 5 w Ełku,

Szkoła Policealna nr 5 w Ełku

ul. Sikorskiego 5

19-300 Ełk

tel. (87) 610 23 31

Kazimierz Czepułkowski ekonomiak@gmail.com
6. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3
w Ełku,

Technikum nr 4 w Ełku,

Internat

ul. Michała Kajki 4

19-300 Ełk

tel. (87) 610 23 62

Artur Bońkowski zs6@elk.edu.pl
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku

Szkoła Podstawowa nr 1 Specjalna,

Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna,

Gimnazjum nr 1 Specjalne – wygaszane,

Gimnazjum nr 2 Specjalne – wygaszane,

Szkoła Branżowa I Stopnia,

Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do Pracy,

Internat

ul. Grajewska 16a

19-300 Ełk

tel. (87) 610 37 42

Grażyna Bauer zss4elk@op.pl
8. Bursa Szkolna w Ełku ul. gen. Władysława Sikorskiego 7a

19-300 Ełk

tel. (87) 621 25 14

Witold Kłubowicz elkbursa@wp.pl
9. Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Ełku,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ełku

ul. Michała Kajki 8

19-300 Ełk

tel.  (87) 610 27 47

Maria Barbara Włodkowska ppp_elk@o2.pl
10. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Ełku

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych,

Szkoła Policealna nr 7

ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk

tel. (87) 621 78 78

Marta Obrycka sekretariat@ckpiu.pl
12. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku ul. gen. Władysława Sikorskiego 5a

19-300 Ełk

tel. (87) 621 10 71

Michał Jodko modn@modn.elk.pl
13. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku

Liceum Ogólnokształcące,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

Technikum ZDZ z siedzibą w Ełku

ul. Armii Krajowej 43

19-300 Ełk

tel. (87) 620 26 10

Kazimierz Raczyński elk@zdz.bialystok.pl
14. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku ul. Grunwaldzka 10

19-300 Ełk

tel.  (87) 610 37 69

Andrzej Koc mos-elk@o2.pl
15. Szkoła Policealna w Ełku

(instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

ul. Karola Augusta Bahrkego 2B

19-300 Ełk

tel. (87) 610 39 40

Roman Wyrwas policealna-elk@o2.pl

medstud@vp.pl

 

 

J. Kunicki MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 17 listopada 2017