.

 

Terminarz form doskonalenia nauczycieli -  kwiecień 2018

Konferencja „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach oświatowych”
12 kwietnia 2018 r. godzina 12.00
Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów szkolnych, pracowników placówek oświatowych
 

Obszar/

Przedmiot

Prowadzący/ Organizator

Tematyka

Adresat

Termin

Miejsce

Wychowanie przedszkolne

Maria Łepkowska

ABC logopedyczne nauczyciela przedszkola

Proszę o zgłoszenia do dnia 10.04.2018 tel. 87 6211071

zainteresowani nauczyciele 12.04.2018 godz. 16.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Wdż/Religia

Jolanta Opaluch 

Lekcja otwarta z dziedziny bioetyki: Badania nad komórkami macierzystymi.

Zgłoszenia najpóźniej do 16.04.2018 tel. 504134439 lub e-mail: Agnieszka.Opaluch@gmail.com

nauczyciele wdż, religii, zainteresowane osoby 17.04.2018 godz. 14.05 Zespół Szkół nr 1 w Ełku

ul. 11 Listopada 24

Wychowanie i profilaktyka Ciechalski Radosław Spotkanie superwizyjne. Wgląd w pracę własną jako narzędzie doskonalenia pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą  nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy adresują swoje działania do młodzieży w wieku od 13 do 16 lat 17.04.2018 godz. 9.30 Mazurski ODN w Ełku
ul. Sikorskiego 5A
Kształcenie zawodowe

Dorota Kozłowska

Metodyka zajęć pozalekcyjnych Savoir-vivre cz. 8

Temat: Etykieta  na co dzień i od święta.

Proszę o zgłoszenia do dnia 17.04.2018r  tel. 87 6211071

nauczyciele kształcenia zawodowego i innych zainteresowanych nauczycieli.  18.04.2018 godz. 14.00 Zespół Szkół nr 6 w Ełku ul. Kajki 4

dydaktyczna sala restauracyjna

Język polski

Kamila Nawrot

Warsztaty: Lekcje języka polskiego lepiej przeżyte i zrozumiane. Drama jako metoda ucząca i wychowująca ucznia.

Proszę o zgłoszenia do dnia 16.04.2018 kamila.nawrot@wp.pl lub tel. 87 6211071  

zainteresowani nauczyciele 18.04.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Historia

Ilona Halec

Wykorzystanie filmu, anegdoty i ikonografii na lekcjach historii.

Proszę o zgłoszenia telefoniczne do dnia 17.04.2018r. tel. 87 621 10 71

nauczyciele historii z wszystkich rodzajów szkół 19.04.2018

godz.15.30

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Godzina wychowawcza

Izabela Łochowska

Media? Wybieram świadomie! Otwarta lekcja wychowawcza

zainteresowani nauczyciele 20.04.2018 godz. 8.55-9.40 Zespół Szkół nr 5 w Ełku

ul. Sikorskiego 5 sala 78

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Lenkiewicz

Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas I-III

Proszę o zgłoszenia do dnia 20.04.2018 tel. 87 6211071   

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 26.04. 2018 godz. 16.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Religia

Jolanta Opaluch

Akademia Dobrych Manier – zasady zachowania w czasie nabożeństw, świąt i obrzędów religijnych.

Zgłoszenia najpóźniej do 24.04.2018 tel. 504134439 lub e-mail: Agnieszka.Opaluch@gmail.com

nauczyciele religii, zainteresowane osoby 26.04.2018 godz. 16.00 Parafia p.w. Św. Tomasza Ap.
Ełk, ul. 11 Listopada 28 
sala bł. Jakuba Alberione

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć Prowadzący/ Organizator Tematyka Termin Miejsce
Matematyczno -przyrodnicza Marzena Konewko, Danuta Mikołajczyk Uzasadnianie i dowodzenie na egzaminie 5.04.2018 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Matematyczno -przyrodnicza Teresa Truchan, Małgorzata Grońska Metoda naukowa na zajęciach przedmiotów przyrodniczych 11.04.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Bezpieczeństwo w Internecie Aneta Klonowska Jak przeprowadzić warsztaty dla rodziców na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci 26.04.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

 

Spotkanie Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w ramach projektu 
„Aktywna tablica” - 25.04.2018 r. godz.15.30

Akademia Młodego Nauczyciela
10 kwietnia 2018 roku, godz. 16.00

temat: Możliwości współpracy i pomocy psychologa z nauczycielem
prowadzi: psycholog PCPP-P w Ełku Patrycja Karpińska

Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, Gminę Miasto Ełk, Gminę Ełk, Gminę Kalinowo, Gminę Prostki, Gminę Stare Juchy, Gminę Kowale Oleckie.

 

MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 04 kwietnia 2018