.

Terminarz form doskonalenia nauczycieli - grudzień 2018

Obszar/
Przedmiot

Prowadzący/ Organizator

Tematyka

Adresat

Termin

Miejsce

Matematyka

Danuta Mikołajczyk

Przygotowanie do egzaminu z matematyki – warsztaty

nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych 05.12.2018 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Język angielski

Katarzyna Dmitrów, wyd. OUP / Izabela Łochowska

Back to the Future – czyli o nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych

nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych 06.12.2018 godz. 15.00-16.30         Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Język angielski

Izabela Łochowska

Powtórzeniowa lekcja otwarta z wykorzystaniem narzędzi TIK

Proszę o zgłoszenia telefoniczne 693644327 - sms

nauczyciele języka język angielskiego szkół ponadpodstawowych 07.12.2018 godz. 8.55-9.40 Zespół Szkół nr 5

w Ełku,

ul. Sikorskiego 5

sala 65

Wychowanie przedszkole,

edukacja wczesnoszkolna

R. Grądek,

Anna Lenkiewicz,

Maria Łepkowska,

U. Sosnowska

Inspiracje bożonarodzeniowe

- warsztat plastyczno-techniczny

Proszę o zgłoszenie telefoniczne 87 6211071 do 7 XII 2018 r.

nauczyciele wychowania przedszkolnego

i edukacji wczesnoszkolnej

10.12.2018 godz. 16.00-17.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Kompetencje kluczowe

Małgorzata Grońska

Ilona Halec

Kształcenie kompetencji kluczowych

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do dnia 07.12.2018r. tel. 87 621 10 71

zainteresowani nauczyciele 10.12.2018

godz.16.00

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Przyroda

Teresa Truchan

Doświadczenia, obserwacje i pomiary zalecane w podstawie programowej z  przyrody w szkole podstawowej. Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach przyrody.

zainteresowani nauczyciele 11.12.2018 godz. 14.30 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich ul. Kościuszki 88
Wychowanie przedszkole,

edukacja wczesnoszkolna

Aneta Klonowska

Warsztaty: „Kodowanie na ekranie"

- nauka programowania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

nauczyciele wychowania przedszkolnego

i edukacji wczesnoszkolnej

12.12.2018  godz.15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Kształcenie zawodowe

Dorota Kozłowska

Metodyka zajęć pozalekcyjnych

Akademia Sztuki Kulinarnej

Temat: Słodkości na Boże Narodzenie

Otwarte zajęcia pozalekcyjne prowadzone z dziećmi z SP nr 4 im. prof. W. Szafera w Ełku

nauczyciele kształcenia zawodowego, zainteresowani nauczyciele  12.12.2018 godz. 15.30   Zespół Szkół nr 6 w Ełku, ul. Kajki 4
Kompetencje kluczowe

Ryszard Skawiński

Projekt edukacyjny – możliwości stosowania w szkole – konsultacje

zainteresowani nauczyciele 14.12.2018 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Język polski

Kamila Nawrot

Lekcja otwarta w klasie VI

Jaki prezent Ojczyźnie dała Maria Konopnicka?

(„Rota” M. Konopnickiej)

Proszę o zgłoszenie telefoniczne 87 6211071 lub kamila.nawrot@wp.pl

zainteresowani nauczyciele 17.12.2018 godz. 11.45 – 12.30 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, ul. św. M. M. Kolbego 11, sala nr 42
Kompetencje kluczowe

Ryszard Skawiński

Projekt edukacyjny – możliwości stosowania w szkole – konsultacje

zainteresowani nauczyciele 18.12.2018 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 05 grudnia 2018