.

Terminarz form doskonalenia nauczycieli - kwiecień 2019

Konferencja regionalna programu Erasmus+
Możliwości rozwoju uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych
w dniu 15 kwietnia 2019 r. została odwołana

Obszar/
Przedmiot

Prowadzący/ Organizator

Tematyka

Adresat

Termin

Miejsce

Wychowanie przedszkolne,

edukacja wczesnoszkolna,

wychowawcy świetlicy

Ewa Gumińska,

Urszula Sosnowska,

Maria Łepkowska

Anna Lenkiewicz

Inspiracje wielkanocne

- warsztat plastyczno-techniczny

zainteresowani nauczyciele 04.04.2019 godz. 16.00 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Kształcenie specjalne

Anna Kondracka

Metody pracy w pedagogice specjalnej

zainteresowani nauczyciele 04.04.2019 godz. 15.00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Ełku,

ul. Grajewska 16A

sala 27

Biologia

Teresa Truchan

Zajęcia otwarte z biologii w klasie V- Liść wytwórnia pokarmu

zainteresowani nauczyciele 04.04.2019 godz. 9.50 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Kowalach Oleckich

ul. Kościuszki 88

Matematyka

Marzena Konewko

Elżbieta Kłoczko

Danuta Mikołajczyk

Warsztaty

1. Oferta wydawnictwa Operon z matematyki dla szkoły ponadpodstawowej.

2. ,,Lubię uczyć,, - zastosowanie aplikacji na smartfona Wydawnictwa Operon w nauczaniu matematyki.

3. Podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej i analiza wynikających zmian.

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych 09.04.2019 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Kompetencje osobiste, społeczne

Beata Chmielewska

Warsztaty Trening asertywności część II

zainteresowani nauczyciele 10.04.2019 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Kształcenie zawodowe

Dorota Kozłowska

Metodyka zajęć pozalekcyjnych – Akademia Sztuki  Kulinarnej

Temat: Kuchnia domowa – przygotowanie potraw.

Otwarte zajęcia pozalekcyjne prowadzone z dziećmi z SP nr 4 im. prof. W. Szafera w Ełku

Proszę o zgłoszenia do dnia 09.04.2019r tel. 87 621 10 71

nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczyciele 10.04.2019 godz. 15.30 Zespół Szkół nr 6 w Ełku, sala dydaktyczna – kuchnia właściwa
Godzina wychowawcza

Kamila Nawrot

“Uczę się zarządzać konfliktem rówieśniczym”.

Otwarta lekcja wychowawcza w klasie IV.

zainteresowani nauczyciele 15.04.2019 godz. 12.45 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku,

ul. św. M. M. Kolbego 11

sala 54

Język angielski

Izabela Łochowska

Kreatywne pisanie - lekcja otwarta z wykorzystaniem mapy myśli

Proszę o zgłoszenia telefoniczne 693644327 - sms

zainteresowani nauczyciele 16.04.2019 godz. 11.45-12.30 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Fizyka

Małgorzata Grońska

Możliwe z niemożliwego – doświadczenia na wesoło i poważnie

w praktyce szkolnej. (część III)

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne 87 621 1071 do dnia 17.04.2019r.

zainteresowani nauczyciele 24.04.2019

godz.15.00

Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Wychowanie przedszkolne,

edukacja wczesnoszkolna

Anna Wysoczarska

Aneta Klonowska

Zabawy logopedyczne – wspieranie rozwoju mowy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Prosimy o zgłoszenia do dnia 23.04.2019 r. tel. 87 621 10 71

zainteresowani nauczyciele 24.04.2019 godz. 16.00 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Matematyka

Danuta Mikołajczyk

Co po egzaminie? - konsultacje zespołowe

zainteresowani nauczyciele 26.04.2019

godz.15.00

Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Religia

Jolanta Opaluch

Ewa Woźnialis

Metoda dociekań filozoficznych. Uczeń z zespołem Aspargera.

Zgłoszenia do 26.04.2019 tel. 504 134 439

nauczyciele religii, zainteresowane osoby 29.04.2019 godz.16.00 Parafia p. w Św. Tomasza Ap. w Ełku,

ul. 11 Listopada 28

Wychowanie

Ilona Halec

Wychowawca jako przewodnik i mistrz. Budowanie zespołu klasowego.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne 87 621 1071 do dnia 26.04.2019r.

zainteresowani nauczyciele 29.04.2019 godz.16.00 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, Gminę Miasto Ełk, Gminę Ełk, Gminę Kalinowo, Gminę Prostki, Gminę Stare Juchy, Gminę Kowale Oleckie.

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 04 kwietnia 2019