.

Terminarz form doskonalenia nauczycieli - luty 2019

Obszar/
Przedmiot
Prowadzący/ Organizator Tematyka Adresat Termin Miejsce
Fizyka Małgorzata Grońska Lekcja otwarta w klasie siódmej z działu: „Kinematyka”

- SP 9 w Ełku

zainteresowani nauczyciele 05.02.2019

godz.10.45

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, sala 223
Kształcenie specjalne Anna Kondracka Gry i zabawy przeciw agresji zainteresowani nauczyciele 06.02.2019 godz. 14.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

TIK Andrzej Szmurło Google Classroom. Tworzenie kursów internetowych zainteresowani nauczyciele 11.02.2019  godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Ekonomia

na co dzień

Ilona Halec Program „ Ekonomia na co dzień”

„Aktywizowanie ucznia do racjonalnego zarządzania zasobami”.

Proszę o zgłoszenia telefoniczne do dnia 08.02.2019r. tel. 87 621 10 71

zainteresowani nauczyciele 11.02.2019

godz.16.00

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Wychowanie przedszkolne Maria Łepkowska Agresja w przedszkolu. Planowanie działań dyscyplinujących nauczyciele wychowania przedszkolnego 12.02.2019 godz. 16.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Język angielski, język niemiecki Anna Drozd,

Nadia Gołowaczyk wyd. Pearson  / 

Izabela Łochowska

Krajobraz z dwiema podstawami w tle - praktyczny zastrzyk wiedzy

o pracy nauczyciela opartej na dwóch podstawach programowych

(Sesje równoległe dla nauczycieli języka angielskiego

i niemieckiego. Uczestnicy otrzymają m. in. okazowe egzemplarze nowych podręczników)

nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego szkół ponadpodstawowych 12.02.2019 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

TIK Aneta Klonowska Warsztaty: „Interaktywne quizy - jak angażować uczniów?" zainteresowani nauczyciele 12.02.2019  godz.15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Kształcenie zawodowe Dorota Kozłowska Metodyka zajęć pozalekcyjnych – Akademia Sztuki  Kulinarnej

Temat: Kuchnia domowa – przygotowanie potraw.

Otwarte zajęcia pozalekcyjne prowadzone z dziećmi z SP nr 4 im. prof. W. Szafera w Ełku

nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczyciele 13.02.2019 godz. 15.30 Zespół Szkół nr 6 w Ełku,

sala dydaktyczna

– kuchnia właściwa

Ekonomia

na co dzień

Ilona Halec Program „ Ekonomia na co dzień”

„Aktywizowanie ucznia do racjonalnego zarządzania zasobami”.

Proszę o zgłoszenia telefoniczne do dnia 11.02.2019r. tel. 87 621 10 71

zainteresowani nauczyciele 13.02.2019

godz.16.00

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Język polski Kamila Nawrot O poprawności języka ojczystego.

Ćwiczenia interpunkcyjno-ortograficzne oraz redakcyjne.

wszyscy nauczyciele, nauczyciele języka polskiego 13.02.2019 godz. 15.00-17.00 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Matematyka Danuta Mikołajczyk Kahoot - program do tworzenia quizów.

Liczba miejsc ograniczona. Proszę o zgłoszenia tel. 87 6211071

zainteresowani nauczyciele 13.02.2019 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Fizyka Małgorzata Grońska Lekcja otwarta w klasie siódmej z działu: ”Kinematyka”

- ZSS w Ełku

zainteresowani nauczyciele 15.02.2019

godz.10.50

Zespół Szkół Sportowych w Ełku, sala 203
Religia Jolanta Opaluch Uczniowie w cyberświecie – katechezy profilaktyczne.

E- katecheza – lekcja z wykorzystaniem ciekawych aplikacji i programów. Zgłoszenia do 14.02.2019 tel. 504 134 439

nauczyciele religii, zainteresowane osoby 18.02.2019 godz. 15.30 Parafia p.w Św. Tomasza Ap. w Ełku, ul. 11 Listopada 28
Kompetencje osobiste, społeczne Beata Chmielewska Warsztaty Trening asertywności część I

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne 87 621 1071 do dnia 15.02.2019r.

zainteresowani nauczyciele 18.02.2019 godz. 15.00 – 18.00

cz. II 13.03.2019

Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Edukacja wczesnoszkolna Beata Chmielewska

Anna Lenkiewicz

Prezentacja innowacyjnego „Programu nauczania ortografii w klasach I–III Moi przyjaciele z Literkowa"

autorstwa Renaty Pasymowskiej

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne 87 621 1071 do dnia 15.02.2019r.

zainteresowani nauczyciele 19.02.2019 godz. 16.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Dydaktyka Teresa Truchan Wdrażanie do praktyki edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy programowej zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej 19.02.2019 godz. 14.30 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich ul. Kościuszki 88
Wychowanie fizyczne  Magdalena Święcińska Kompetencje kluczowe na lekcjach wychowania fizycznego

- warsztaty

Proszę o zgłoszenia do 18.01.2019r. tel. 87 6211071

nauczyciele wf

- szkoły podstawowe 

20.02.2019 godz. 14.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Język angielski Izabela Łochowska, Magdalena Sikorska Narzędzia StoryJumper i Storybird: tworzenie książeczek w języku angielskim jako sposób na rozwijanie umiejętności pisania, samodzielności i kreatywności uczniów nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 21.02.2019 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Edukacja wczesnoszkolna Anna Lenkiewicz Łamigłówki matematyczne na lekcjach matematyki w edukacji wczesnoszkolnej - konsultacje zespołowe zainteresowani nauczyciele  27.02.2019 godz. 15.00 Szkoła Podstawowa w Starych Juchach ul. Mazurska 11 s. nr 1
Fizyka Małgorzata Grońska Możliwe z niemożliwego – doświadczenia na wesoło i poważnie

w praktyce szkolnej. (część II)

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne 87 621 1071 do dnia 25.02.2019r.

zainteresowani nauczyciele 27.02.2019

godz.15.00

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Kształcenie zawodowe Dorota Kozłowska Warsztaty kulinarne z włoskim szefem kuchni Enrico Ercoli

Temat: Z ziemi włoskiej do Polski – przygotowanie risotto i suppli. Liczba miejsc ograniczona. 

Proszę o zgłoszenia do dnia 26.02.2019r tel. 87 6211071

nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczyciele 27.02.2019 godz. 15.00 Zespół Szkół nr 6

w Ełku,

sala dydaktyczna

– kuchnia właściwa

TIK Elżbieta Kłoczko Jak założyć konto klasy oraz stworzyć aplikację

(prostą grę dydaktyczną) w LearningApps

zainteresowani nauczyciele 27.02.2019 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, Gminę Miasto Ełk, Gminę Ełk, Gminę Kalinowo, Gminę Prostki, Gminę Stare Juchy, Gminę Kowale Oleckie.

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 01 lutego 2019