.

Terminarz form doskonalenia nauczycieli -  grudzień 2017

Konferencja „Trafność wyboru szkoły a efektywność kształcenia uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Ełckim” 13 grudnia 2017 r. godzina 12.00 Zapraszamy dyrektorów, wychowawców, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych, JST, radnych powiatowych

 

Obszar/
Przedmiot
Prowadzący/ Organizator Tematyka Adresat Termin Miejsce
Wychowanie przedszkolne Maria Łepkowska „Słucham i mówię” – grupowe zabawy logopedyczne z zastosowaniem elementów kinezjologii edukacyjnej i glottodydaktyki - zajęcia otwarte zainteresowani nauczyciele 04.12.2017 godz. 9.00 Przedszkole Samorządowe

w Kowalach Oleckich

Wychowanie Beata Chmielewska Konsultacje zespołowe

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

zainteresowani nauczyciele 05.12.2017 godz. 14.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Kształcenie zawodowe Dorota Kozłowska Warsztaty kulinarne: Tradycje polskiego stołu

– keks staropolski.

Proszę o zgłoszenia do dnia 05.12.2017 tel. 87 6211071

nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczycieli 06.12.2017 godz. 15.00 Zespół Szkół nr 6 w Ełku,

ul. Kajki 4

sala dydaktyczna – kuchnia właściwa

Metodyka nauczania – uczenia się Danuta Mikołajczyk Uczymy uczenia się -  "Mnemotechniki"

Proszę o zgłoszenia do dnia 04.12.2017 tel. 87 6211071

zainteresowani nauczyciele 06.12.2017 godz. 14.40 Szkoła Podstawowa w Sypitkach
Geografia Marta Lipińska doradca metodyczny SCDiDN w Siedlcach Moja lekcja geografii przechodzi metamorfozę…

– czyli jak uczyć lepiej i ciekawiej?

nauczyciele geografii 07.12.2017 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Język polski Małgorzata Połeć doradca metodyczny SCDiDN w Siedlcach O projekcie zmian podstawy programowej języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Główne założenia, filozofia zmiany. nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 07.12.2017 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Biologia Agnieszka Sempruch doradca metodyczny SCDiDN w Siedlcach Metody aktywizujące w nauczaniu biologii nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych 07.12.2017 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Fizyka Małgorzata Grońska Zajęcia otwarte – fizyka w klasie II

Powtórzenie wiadomości z działu: Praca, moc, energia.

zainteresowani nauczyciele 08.12.2017

godz.11.50-12.35

Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ełku ul. Piwnika-Ponurego 1

Sala 223

Rozwój zawodowy i osobisty nauczyciela Krzysztof Piłat Doskonalenie warsztatu pracy początkującego nauczyciela nauczyciele z krótkim stażem wszystkich przedmiotów 08.12.2017

godz. 14.00

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Przedmioty przyrodnicze Teresa Truchan Zajęcia otwarte z przyrody w klasie IV zainteresowani nauczyciele 8.12.2017 godz. 10.45 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich
Wychowanie przedszkolne,

edukacja wczesnoszkolna

Renata Grądek, Urszula Sosnowska /

Anna Lenkiewicz, Maria Łepkowska

Inspiracje bożonarodzeniowe – warsztat plastyczny

Proszę o zgłoszenia tel. 87 6211071

zainteresowani nauczyciele 12.12.2017 godz. 16.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Psychologia Patrycja Karpińska psycholog Uczeń z depresją w szkole zainteresowani nauczyciele 13.12.2017 godz. 15.15 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Religia Jolanta Opaluch „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Debata o przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania. Innowacyjne i sprawdzone metody w realizacji tematu roku duszpasterskiego.

Zgłoszenia: tel. 504134439 lub e-mail: Agnieszka.Opaluch@gmail.com

nauczyciele religii 13.12.2017 godz. 14.30 Parafia p.w. św. Tomasza Ap. w Ełku, ul. 11 Listopada 28 sala bł. Jakuba Alberione
Kształcenie zawodowe Elżbieta Steckiewicz / Dorota Kozłowska Metodyka zajęć pozalekcyjnych Savoir-vivre cz. 4 Temat: Dekoracje na Boże Narodzenie. nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczycieli 13.12.2017 godz. 14.00 Zespół Szkół nr 6 w Ełku,

ul. Kajki 4

dydaktyczna sala restauracyjna

TIK Aneta Klonowska Praca w chmurze

Proszę o zgłoszenia do dnia 13.12.2017 tel. 87 6211071

zainteresowani nauczyciele 14.12.2017 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Język niemiecki Anna Raczkowska-Wójcik Nowoczesne gry i zabawy w nauce języka niemieckiego

- indywidualizacja procesu nauczania.

Proszę o zabranie ze sobą dowolnego podręcznika

do nauki języka niemieckiego.

nauczyciele języka niemieckiego 14.12.2017 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Historia Ilona Halec Lekcja historii w klasie III gimnazjum

„Powstanie listopadowe”

zainteresowani nauczyciele 14.12.2017

godz.08.55

Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku

ul. Piwnika-Ponurego 1

Sala 124

Język niemiecki Izabela Łochowska Powtórzeniowa lekcja otwarta z wykorzystaniem narzędzi TIK (proszę o zgłoszenia telefoniczne 693644327 - sms) nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadgimnazjalnych 14.12.2017 godz. 14.10-15.00 Zespół Szkół nr 5 w Ełku,

ul. Sikorskiego 5

sala 36

Kształcenie zawodowe Elżbieta Steckiewicz / Dorota Kozłowska Metodyka zajęć pozalekcyjnych Savoir-vivre cz. 5 Temat: Dekoracje na Boże Narodzenie. nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczycieli 20.12.2017 godz. 14.00 Zespół Szkół nr 6 w Ełku,

ul. Kajki 4

dydaktyczna sala restauracyjna

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć Prowadzący/ Organizator Tematyka Adresat Termin Miejsce
Doradztwo zawodowe Jolanta Opaluch Wykorzystanie kreatywnych metod w przygotowaniu uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej

Zgłoszenia: tel. 504134439 lub e-mail: Agnieszka.Opaluch@gmail.com

 

doradcy zawodowi 11.12.2017 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, Gminę Miasto Ełk, Gminę Ełk, Gminę Kalinowo, Gminę Prostki, Gminę Stare Juchy, Gminę Kowale Oleckie.

MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 30 listopada 2017