.

Terminarz form doskonalenia nauczycieli -  wrzesień 2017

Obszar/
Przedmiot

Prowadzący/ Organizator

Tematyka

Adresat

Termin

Miejsce

Fizyka

Małgorzata Grońska

Warsztat pracy nauczyciela fizyki w świetle nowej podstawy programowej

(proszę o zgłoszenia telefoniczne 87 6211071 do dnia 20.09.2017 r.)

zainteresowani nauczyciele 29.09.2017 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Terminarz form doskonalenia nauczycieli -  październik 2017

Obszar/

Przedmiot

Prowadzący/ Organizator

Tematyka

Adresat

Termin

Miejsce

Matematyka

Marzena Konewko

Analiza wyników ucznia i szkoły egzaminu maturalnego z matematyki - sesja wiosenna 2017

Proszę o zgłoszenia do dnia 03.10.2017 na maczako@op.pl

nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych

04.10.2017 godz.14.30

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Pedagogika specjalna

Anna Kondracka

Metoda projektów w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością

zainteresowani nauczyciele

04.10.2017 godz. 14.30

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Fizyka

Małgorzata Grońska

Lekcja otwarta w klasie III gimnazjum „Fale dźwiękowe”

Proszę o zgłoszenia do dnia 04.10.2017 tel. 87 6211071

zainteresowani nauczyciele

05.10.2017 godz. 8.00-8.45

Gimnazjum nr 3 w Ełku, ul. Piwnika Ponurego 1,

sala 223

Matematyka

Danuta Mikołajczyk

Lekcja otwarta w klasie IV SP „Zadania tekstowe”

zainteresowani nauczyciele

09.10.2017 godz. 10.30-11.40

Szkoła Podstawowa w Pisanicy, Pisanica 65

Kształcenie zawodowe

Dorota Kozłowska

Metodyka zajęć pozalekcyjnych Savoir-vivre przy stole

cz. 2 Temat: Nakrycie stołu codzienne i uroczyste.

nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczyciele

11.10.2017 godz. 14.00

Zespół Szkół nr 6 w Ełku,

ul. Kajki 4

dydaktyczna sala restauracyjna

Wychowanie fizyczne

Magdalena Święcińska

Wprowadzenie nowoczesnych form aktywności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego

szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego

11.10.2017 godz. 14.00

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

I i II etap edukacyjny

Elżbieta Kłoczko

Tworzenie gier dydaktycznych

Proszę o zgłoszenia do dnia 09.10.2017 tel. 87 6211071

zainteresowani nauczyciele

11.10.2017 godz. 15.00

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Edukacja filmowa

Tomasz Adamski/ Krzysztof Piłat

Nieodpłatny pokaz filmu TWÓJ VINCENT

połączony z prelekcją Tomasza Adamskiego Krótka historia filmu animowanego i jego konteksty edukacyjne.

Liczba miejsc ograniczona pojemnością sali kinowej. Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu w MODN w Ełku: tel./faksem: (0 87) 621 10 71 lub e-mailem modn@modn.elk.pl

zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów

12.10.2017 godz. 17.30

Kino Planet Cinema,

pl. Miejski 2

Wychowanie przedszkolne

Magda Faszczewska Mariola Dawidowicz - Ociepka / Maria Łepkowska

Zajęcia otwarte "Kochamy swoje Panie"

- uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela.

zainteresowani nauczyciele

13.10.2017 godz. 11.30

Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" ul. Słowackiego 18,

Gr. "Wiewiórki"

Religia

Certyfikowani koordynatorzy programu w Polsce

„Młodzież na rozdrożu” – międzynarodowy program wychowawczo - profilaktyczny

Zgłoszenia: tel. 504134439 lub e-mail: Agnieszka.Opaluch@gmail.com

nauczyciele wdż, religii, pedagodzy, wychowawcy, zainteresowane osoby

16-19. 10.2017

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Historia

Ilona Halec

Jak w ciekawy i atrakcyjny dla ucznia sposób organizować w szkole obchody ważnych świąt i rocznic historycznych ?

(proszę o zgłoszenia telefoniczne 87 6211071)

zainteresowani nauczyciele

18.10.2017

godz.15.30

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Kształcenie zawodowe

Dorota Kozłowska

Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym

- warsztaty

nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczyciele

25.10.2017 godz. 15.00

Zespół Szkół nr 6 w Ełku,

ul. Kajki 4

sala E.2.13

Język angielski, Język niemiecki

Izabela Łochowska

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

na lekcji języka obcego

(proszę o zgłoszenia telefoniczne 693644327 do 23.10 - sms)

nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego

25.10.2017 godz. 15.30

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Lenkiewicz

Jak oceniać, aby motywować?

Konsultacja zespołowa

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

27.10.2017 godz. 15.30

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Religia

Jolanta Opaluch

Aniołowie Mądrego życia. Bal Wszystkich Świętych.

Zgłoszenia: tel. 504134439 lub e-mail: Agnieszka.Opaluch@gmail.com

nauczyciele religii, zainteresowane osoby

30.10.2017

godz.16.00

Parafia p.w. św. Tomasza Ap. w Ełku ul. 11 Listopada 28 sala bł. Jakuba Alberione

Biologia

Teresa Truchan

Zajęcia otwarte z biologii w klasie VII

zainteresowani nauczyciele

30.10.2017 godz. 13.40

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć

Prowadzący/ Organizator

Tematyka

Adresat

Termin

Miejsce

Aktywny wychowawca

Beata Chmielewska

Warsztaty: Treści wychowawczo-profilaktyczne w kontekście sfer rozwoju ucznia. Integracja zespołów klasowych

zainteresowani nauczyciele, wychowawcy 10.10.2017 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

TIK "Bezpieczeństwo w Internecie"

Aneta Klonowska, Andrzej Szmurło

Cyberzagrożenia. Sposoby edukowania dzieci i młodzieży.

Proszę o potwierdzenie do dnia 23.10.2017 pod nr  tel. 87 6211071

nauczyciele sieci "Bezpieczeństwo w Internecie" oraz chętne osoby chcące zapisać się do sieci 19.10.2017 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Aktywny językowiec języki obce

Izabela Łochowska

Organizacja pracy sieci. Wypracowanie zasad współpracy podczas spotkań oraz na platformie. Diagnoza potrzeb. Metody budowania motywacji do uczenia się języków obcych

zainteresowani nauczyciele języków obcych 30.10.2017 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

 

MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 28 września 2017