ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ W OŚRODKU

20.09.2017 Asystent szkoły i inne nowości w oświacie na konferencji w MODN

07.09.2017 Złote medalistki w wioślarstwie Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj zagościły w Ełku na zaproszenie MOS Ełk i MODN w Ełku

23.06.2017 "Polska nasza Ojczyzna”. Podsumowanie konkursu pod patronatem Małgorzaty Kopiczko, senatora RP

19.06.2017 Konferencja podsumowująca przeprowadzone w ośrodku szkolenia, których tematem było wdrażanie nowej podstawy programowej, wchodzącej do szkół od 1 września 2017 r.

12.06.2017 KANGUR. Wręczenie nagród w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku

17.05.2017 XIII Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej English Song Orzysz 2017

13.04.2017 Nowa podstawa programowa na konferencji w MODN w Ełku

07.12.2016 Regionalna konferencja „Szkolnictwo zawodowe na Mazurach w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy”

26.10.2016 Przywództwa można się nauczyć

2016.10.05 Czytanie ma znaczenie

3.05.2016 Najlepsi uczestnicy Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur Matematyczny” 2016

31.03.2016 Regionalna Konferencja "Z perspektywy ucznia. Uczniowie zdolni w mazurskich szkołach" Ełk 31 marca 2016 r.

1 marca 2016 r. II Regionalna Konferencja "Z perspektywy ucznia. Uczniowie zdolni w mazurskich szkołach" Ełk 31 marca 2016 r.

2016.01.06 Nauczyciele z Lidy z wizytą w Ełku

2015.10.23 Ełcka delegacja w Lidzie

2015.06.15 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa w dobie współczesnych zagrożeń

2015.04.20 Konferencja regionalna "W kierunku dobrej szkoły"

 2015.03.25 Wizyta studyjna w Warszawie - 25.03.2015

  27.10.2014 r. Konferencja „Rok szkolny 2014/2015 rokiem szkolnictwa zawodowego  O problemach i sukcesach szkolnictwa zawodowego Spotkanie z minister edukacji narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską na konferencji w Ełku

11.04.2014 Uczestnicy i uczestniczki projektu podczas zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych w relacjach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu "Innowacyjny e-Nauczyciel".

5.03.2014 III Regionalna Konferencja „Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej”

19.12.2013 Konkurs „Przyszłość energetyczna Polski. Na jakie źródła energii Polska powinna stawieć?

29.11.2013 Nauczyciele – uczestnicy szkolenia na temat: „Nauka języka angielskiego na poziomie B2 metodą przyśpieszonego uczenia się Colina Rose – kursy i konwersacje” w ramach projektu „Innowacyjny e-Nauczyciel” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

29.11.2013 Nauczyciele – uczestnicy szkolenia na temat: „Stosowanie metod projektowych nauczania, komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych, certyfikat e-Nauczyciel TEST PTI” w ramach projektu „Innowacyjny e-Nauczyciel” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

25.11.2013 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa “EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA” 25 listopada 2013 r.

25.11.2013 Spotkanie sieci matematyków

11.09.2013 Konferencja „Nowy model wspomagania szkół w Powiecie Ełckim” – 11 września 2013 r. godzina 13.00 Uczestniczyli dyrektorzy szkół, liderzy WDN, nauczyciele..

27.08.2013 27 sierpnia 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie i posumowanie projektu pt: "Nowe kompetencje psychologiczno - pedagogiczne nauczycieli w Powiecie Ełckim".

24.08.2013 Uczestniczki projektu podczas zajęć laboratoryjnych z wybranych zagadnień z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy zapoznają się między innymi z fachową literaturą z tego zakresu.

23.08.2013 "W ramach projektu nauczycielki poznają różne atrakcyjne metody i techniki pracy z uczniami z problemami edukacyjnymi. W trakcie zajęć laboratoryjnych zapoznają się z techniką zdobniczą - dekupaż.

2.07.2013 Uczestniczki projektu kształtują w trakcie zajęć umiejętności korzystania z nowoczesnych środków i narzędzi technologii informacyjnej do wspierania zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

23.06.2013 Zajęcia w ramach projektu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środków i narzędzi TI, również wytwory prac uczestniczek projektu powstały z wykorzystaniem tej technologii."

19.06.2013 r. Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY” Fotografie z uroczystości wręczenie nagród w MODN w Ełku

10.06.2013 r. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 2013 Fotografie z uroczystości wręczenia nagród w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku

10.06.2013 r. Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY” Fotografie z uroczystości wręczenie nagród w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku

5.06.2013 Uczestniczki projektu wykonują, z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania, pomoce dydaktyczne do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

29.05.2013 Uczestniczki kursu podczas zajęć laboratoryjnych różnych przedmiotów realizowanych w ramach kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej.

20.05.2013 Uczestniczki projektu "Nowe kompetencje psychologiczno - pedagogiczne ..." wykonują pomoce dydaktyczne

18.04.2013 Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej English Song Ełk 2013

26.03.2013 II regionalna konferencja" Nowa podstawa programowa: wczoraj - dziś - jutro"

21.03.2013 Zajęcia w ramach kursu terapii pedagogicznej - ćwiczenia i zabawy logopedyczne

31.01.2013 Fotografie z realizacji projektu Nowe kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli w powiecie ełckim.

21.11.2012 Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ełk 13.XI. 2012 r.

29.03.2012 Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej English Song 2012 - finał

21.03.2012 r. Szkolenie doradców metodycznych w MODN.

23.01.2012 Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”

18.01.2012r. Warsztaty dla doradców metodycznych na temat "Modelowanie i symulacja z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego"

16.12.2011 Konferencja "MODN w Ełku - 10 lat pracy na rzecz innowacyjnej edukacji na Mazurach".

24.11.2011 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa – teoria i praktyka”

5.10.2011 Konferencja Wdrożenie podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym.

27.10.2010 r. Warsztaty - Geografia

21 04 2010 r. odbył się Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej English Song 2010

W dn. 28- 29 września odbył się wyjazd studyjny doradców metodycznych MODN w Ełku do Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Zobacz więcej informacji.

III REGIONALNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ „ENGLISH SONG EŁK–2006”

Wizyta Pani Jolanty Gregorczuk Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty 7.04.2006r.

Rozdanie świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą 30.03.2006r.

Szkolenie nauczycieli przedsiębiorczości realizowane w ramach Programu „Ekonomia w szkole” 20.03.2006r.

Zajęcia na kursie kwalifikacyjnym pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 8.04.2006r.

Egzamin zawodowy w zasadniczej szkole zawodowej i technikum" 22.03.2006r.

Warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości w dniu 24 lutego 2005r. zorganizowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach projektu "Ekonomia w szkole"

Warsztaty "Dbam o swoje pieniądze" w dniu 2 grudnia 2004.r zorganizowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A

Warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości w dniu 24 listopada 2004r. zorganizowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach projektu "Ekonomia w szkole"

Projekt edukacyjny. Innowacje pedagogiczne, metodyczne, organizacyjne w zakresie podstaw przedsiębiorczości oraz wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym - przykłady dobrej praktyki. 5 listopada 2004r.

Projekt edukacyjny. Jak współpracować i wspomagać rodziców dzieci niepełnosprawnych? w ramach grantów edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. 21 listopada 2004r.

Warsztaty Rzeźba - kształtowanie kompozycji trójwymiarowych 18 listopada 2004r.

Kurs - „ Podstawy pomiaru dydaktycznego” – prowadzący mgr Krystyna Delegacz doradca metodyczny MODN w Ełku

Otwarcie i prezentacja - Pracowni Mediów Dydaktycznych w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – 26 marca 2004 r.

IV Mazurskie Prezentacje Edukacyjne – Ełk marzec 2004 r.

Szkolenie doradców MODN w dniu 13 stycznia 2004 r.

Kurs „Szkolny koordynator przedsiębiorczości” dotowany z budżetu NBP w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej w dniu 11 stycznia 2004 r.

Konferencja przy współpracy z Wydawnictwem Nowa Era nt.: „Wspieranie zdolności twórczych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej” – prowadząca autorka podręcznika dla klas 1-3 Pani Małgorzata Ewa Piotrowska; w dniu 7 stycznia 2004 r.

10 Polskie Spotkania Europejskie


Konferencja nauczycieli historii 28 sierpnia 2002 r. 


Konferencja nauczycieli geografii 26 sierpnia 2002 r. 


Konferencja nauczyciel informatyki w dniu 28 sierpnia 2002 r. 


Konferencja nauczyciel informatyki w dniu 26 marca 2002 r. 

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 28 września 2017