Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  

III REGIONALNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ „ENGLISH SONG EŁK–2006”


 

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku we współpracy z Ełckim Centrum Kultury już po raz trzeci zorganizował Konkurs Piosenki Angielskiej "ENGLISH SONG EŁK - 2006" .
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem i mecenatem Pana Andrzeja Ryńskiego - Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Pana Tomasza Andrukiewicza - Starosty Ełckiego i Pana Janusza Nowakowskiego Prezydenta miasta Ełk.
Celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, doskonalenie umiejętności językowych jak również inspirowanie i kształtowanie postaw świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku kultury europejskiej i prezentacji dorobku artystycznego uczestników.
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych powiatu ełckiego, piskiego, gołdapskiego, oleckiego i węgorzewskiego. W przypadku szkół, gdzie było wielu chętnych zorganizowane zostały konkursy szkolne piosenki angielskiej.
Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA w określonym terminie na adres MODN w Ełku. W karcie zgłoszenia należało podać wszystkie dane uczestnika takie jak imię i nazwisko, nazwę szkoły, nazwę zespołu, jeśli taki istnieje i nauczycieli przygotowujących do konkursu. Śpiewający mogli mieć podkład na CD lub też własny akompaniament.
Eliminacje do konkursu odbyły się 16 lutego, wzięło w nich udział około stu osób. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach i tak w tym roku w kategorii gimnazjum odbyło się 30 występów, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 20, wszyscy uczestnicy musieli zaśpiewać po dwie piosenki. Wystąpiło kilka zespołów, duetów i solistów. Do finału zostało zakwalifikowanych 14 solistów, w tym 7 osób z Ełku.
Finałowy koncert - konkurs odbył się 20 kwietnia 2006. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a atmosfera na widowni wspaniała.
Dzięki naszym sponsorom młode talenty zostały nagrodzone, dlatego raz jeszcze serdecznie dziękuję :
- Szkole Języków Obcych Potapczyk z Ełku
- Szkole Języków Obcych Perfekt z Olecka,
- Firmie Plastimet z Ełku,
- Wydawnictwom Szkolnym i Pedagogicznym,
- Wydawnictwu LONGMAN
- Wydawnictwu PWN
- Wydawnictwu MACMILLAN POLSKA
- Wydawnictwu OXFORD UNIVERSITY PRESS
- Księgarni OXBOOK z Białegostoku
- Oceny prezentowanych utworów dokonało jury powołane przez organizatorów w składzie Elżbieta Sobolewska - dyplomowany nauczyciel muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej, Pani Mariola Chmielowiec - Wałachowska - dyplomowany nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum w Orzyszu i Pan Tadeusz Deluga z Ełckiego Centrum Kultury - wybitny muzyk, pianista, kompozytor i aranżator.
Jako kryteria oceny wzięto pod uwagę:
- poprawność językową wykonanych utworów
- poziom warsztatu techniczno-muzycznego wykonawcy
- stopień trudności utworów
- własne interpretacje utworu
- ogólny wyraz artystyczny.

W przypadku, kiedy uczestnik zgłosi wykonanie własnej kompozycji, jako kryterium należy dodać spójność muzyki z tekstem.

Po wysłuchaniu piosenek zaprezentowanych podczas konkursu jury przyznało:

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Joannie Mokrzeckiej -Węgorzewo,
II miejsce - Justynie Rymszewicz - LO Węgorzewo,
III miejsce - Sebastianowi Szajce - Zespół Szkół Nr 2 w Ełku
Wyróżnienie - Monice Sadowskiej - I LO w Ełku

W kategorii gimnazjum:

I miejsce - Aleksandrze Wawrzyniak - Orzysz
II miejsce - Darii Dębskiej - Prostki
III miejsce - Annie Dzierżyńskiej - Ełk Gimnazjum nr 3
Wyróżnienie - Adamowi Witkowskiemu - Orzysz
Wyróżnienie - Justynie Kwiatkowskiej - Ełk Gimnazjum nr 2

Nagrodę publiczności otrzymała Monika Sadowska - I LO w Ełku

Nagrody, dyplomy i puchary zostały wręczone zwycięzcom wraz z ogłoszeniem wyników. Nagrodę od Pana Marszałka wręczyła Pani C. Bednarek, Nagrodę od Pana Starosty Ełckiego wręczył Pan R. Dawidowski, nagrodę Pana Prezydenta Miasta Ełk wręczył Pan Prezydent J. Nowakowski. Pan Prezydent wręczył również nagrody wszystkim pozostałym zwycięzcom.

W przerwie konkursu, kiedy jury udało się na naradę dla publiczności wystąpili uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej w Ełku z krótkim programem artystycznym, a następnie dla publiczności odbył się koncert ełckich artystów Piotra Kajetana Matczuka i Piotra Perkowskiego, którzy zagrali znane utwory Jacka Karczmarskiego.

Jadwiga Markiewicz-Marzec  

Informacje o konkursie

J. Kunicki MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 27 sierpnia 2008