Strona znajduje się na
 serwerze  MODN w Elku
 

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
ul. Generała Władysława Sikorskiego 5A 19-300 Ełk 
telefon /fax (0 87) 621 10 71 
www.modn.elk.pl   modn@modn.elk.pl
NIP 848-16-39-888
REGON 511037737
Konto bankowe 79 8099 0004 0090 7501 2000 0070

Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim

Oferta tematyczna szkoleń

Ełk, 1 września 2015 r. Koleżanki i Koledzy! Wyniki osiągane przez młodzież i dzieci z naszego województwa pokazują, że nauczyciele z powiatu ełckiego należą do grona najlepszych w regionie. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku pełni misję wspierania Waszej codziennej pracy – wszystkich nauczycielek i nauczycieli pracujących na terenie powiatu ełckiego.  Zobacz więcej

01.09.2015 Duży ekran i scena wspomagają nauczyciela
MODN zachęca do nawiązania współpracy i skorzystania z oferty placówek, których działalność wspiera nauczyciela w jego wysiłkach edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży.  Zobacz więcej

30.06.2015 Konferencja podsumowująca projekt "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim" Zobacz więcej
 

29.06.2015 Planowania pracy przez placówki doskonalenia nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1) ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Zobacz więcej

19.06.2015 Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli ełckich przedszkoli, MODN uruchomił w roku szkolnym 2014/2015 kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego, realizowany według programu MEN.  Zobacz więcej

15.06.2015 VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ” Ełk - 15.06.2015 r.
Zobacz więcej

11.08.2015 Konkurs „Kangur 2015” Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana. Zobacz więcej

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydawnictwo Nowa Era serdecznie zapraszają na konferencję nauczycieli przedmiotów przyrodniczych  Przyrodnicze inspiracje Konferencja odbędzie się 17 czerwca o godz. 14.30 w MODN w Ełku   Zobacz więcej

05.06.2015 Dyrektorzy i nauczyciele w centrum wszelkich zmian
Dziękujemy za udział w Spotkaniu Regionalnym Przywództwa Edukacyjnego w Ełku. Uczestnicy z troską i odpowiedzialnością podeszli do zagadnień omawianych na konferencji w MODN i dzięki temu w warsztatowej formie poddano weryfikacji treści programu... Zobacz więcej

Archiwum 

Publikacje na naszych stronach WWW 
Prosimy o przesyłanie tekstów wraz z dyskietką (rękopisów nie przyjmujemy).  Prosimy o załączenie krótkiej informacją o sobie i szkole. Redakcja powiadomi Autora o przyjęciu lub rezygnacji tekstu do publikacji. Redakcja nie wypłaca honorariów. 
Zobacz publikacje nauczycieli


. 

Archiwum 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 02 września 2015