Strona znajduje się na
 serwerze  MODN w Elku
 

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
ul. Generała Władysława Sikorskiego 5A 19-300 Ełk 
telefon /fax (0 87) 621 10 71 
www.modn.elk.pl   modn@modn.elk.pl
Konto bankowe 79 8099 0004 0090 7501 2000 0070

Granty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Przeprowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze 2018.06.20 Regionalna Konferencja "Życie i twórczość Michała Kajki”. Regionalna Konferencja „ Życie i twórczość Michała Kajki” z okazji 160 rocznicy urodzin poety miała miejsce 20 czerwca 2018 roku w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. W konferencji wzięli udział uczniowie, rodzice oraz nauczyciele szkół i przedszkoli ...  Zobacz więcej 

Wręczenie nagród w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku 12 czerwca 2018 r.  Zobacz więcej 
 

2018.05.28 Konkurs skierowany do nauczycieli na scenariusz działań edukacyjnych: „Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”, ogłasza MODN w Ełku.
Rezultatem konkursu będzie wydanie poradnika metodycznego zawierającego inspiracje oparte na dobrych praktykach do wykorzystania w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, jak również do podejmowania innych działań...  Zobacz więcej 

2018.04.18 Regionalna Konferencja Szkolnictwa Specjalnego Daj szansę każdemu, daj szansę innemu. 16 maja 2018 w godzinach od 11.00 do 14.00 odbyła się w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Regionalna Konferencja Szkolnictwa Specjalnego Daj szansę każdemu, daj szansę innemu.  Zobacz więcej 

2018.05.16 FORUM MŁODYCH HISTORYKÓW: (nie)ZAPOMNIANI BOHATEROWIE DUŻEJ I MAŁEJ OJCZYZNY. Upamiętnienie 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zobacz więcej 

2018.04.25 XIV Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej English Song Orzysz 2018 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu zapraszają do wzięcia udziału w XIV edycji Regionalnego Konkursu Piosenki Angielskiej dla uczniów gimnazjum... Zobacz więcej 

12 kwietnia 2018 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się konferencja „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach oświatowych”. Tematyka konferencji wynika z priorytetów MEN (Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty). Zobacz więcej 

2018.04.12 Konkurs na prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości Michała Kajki. Konkurs pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz  Wojciecha Kossakowskiego Posła na Sejm RP. Zobacz więcej 

2018.04.12 Konkurs plastyczny „Na mazurskiej ziemicy. Jezior zgoła nie zliczy…” Ilustracja do wiersza Michała Kajki. Konkurs pod patronatem Małgorzaty Kopiczko Senatora RP Zobacz więcej 

2018.04.09 Konkurs na film lub prezentację multimedialna dotyczącą eksperymentu o tematyce przyrodniczej. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie... Zobacz więcej 

2018.04.06 Międzyszkolny konkursu na prezentację multimedialną pod tytułem: „Mój zawód – najlepszy wybór” Zobacz więcej 

Nowe perspektywy dla systemu doskonalenia nauczycieli. Wicekurator W. Cybulski w MODN. W dniu 21 marca 2018 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się spotkanie warmińsko-mazurskiego wicekuratora oświaty Wojciecha Cybulskiego z konsultantami i doradcami metodycznymi MODN.  Zobacz więcej 

Warsztaty kulinarne Erasmus+ 23.03.2018r Odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane wspólnie przez Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach, MODN w Ełku oraz Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku.  Zobacz więcej 

2018.04.04 Doradcy metodyczni MODN z wizytą w Grodnie W dniach 26-27 marca 2018 r. doradcy metodyczni MODN w Ełku gościli w Grodzieńskim Obwodowym Instytucie Rozwoju Edukacji . Celem wizyty było przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli uczących w polskich szkołach w Grodnie i Wołkowyjsku. Zobacz więcej 

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z roku szkolnego 2017/2018
http://www.ko.olsztyn.pl/2018/03/21/laureaci-i-finalisci-konkursow-przedmiotowych-z-roku-szkolnego-20172018/

Arkusze oraz modele odpowiedzi do zadań konkursowych etapu wojewódzkiego z roku szkolnego 2017/2018
http://www.ko.olsztyn.pl/2018/03/21/arkusze-oraz-modele-odpowiedzi-do-zadan-konkursowych-etapu-wojewodzkiego-z-roku-szkolnego-20172018/

2018.03.14  r. konferencja „Wybór szkoły a sukces edukacyjny ucznia”. 14 marca 2018 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się konferencja „Wybór szkoły a sukces edukacyjny ucznia”. Była to już drugie spotkanie poświęcone tym zagadnieniom (pierwsze odbyła się w grudniu ubiegłego roku). Zobacz więcej 

2018.03.12 "Od grosika do złotówki” realizacja projektu w szkołach. W grudniu 2017r. dwustu uczniów klas drugich z Ełku, gminy Ełk, Kowale Oleckie i Olsztyna rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego ,,Od grosika do złotówki”. Zobacz więcej 

2018.03.06 XII Mazurski Konkurs na Prezentację Multimedialną „Św. Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją” 1. Cele: - Rozwijanie postaw patriotycznych oraz religijnych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o jednym z największych Polaków w naszej historii... Zobacz więcej 

2018.01.01 Konkurs na plakat grafiką komputerową Promujący hasło: „Bądź bezpieczny w Internecie” Organizatorem konkursu jest Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku ... Zobacz więcej 

2018.02.27 „Wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej” to temat wiodący konferencji regionalnej, która miała miejsce w MODN Ełk 26 lutego 2018 r. Program konferencji objął wystąpienie Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego, który zachęcił do zaangażowania w obchody nowego święta Dnia Żołnierzy Wyklętych, zasygnalizował nowe rozwiązania krajowego programu doradztwa metodycznego. Zobacz więcej 

Archiwum 

Publikacje na naszych stronach WWW 
Prosimy o przesyłanie tekstów wraz z dyskietką (rękopisów nie przyjmujemy).  Prosimy o załączenie krótkiej informacją o sobie i szkole. Redakcja powiadomi Autora o przyjęciu lub rezygnacji tekstu do publikacji. Redakcja nie wypłaca honorariów. 
Zobacz publikacje nauczycieli

Akredytacja MODN w Ełku

Katalog instytucji wspierających rozwój szkół i placówek oświatowych w powiecie ełckim.  Do pobrania w pliku

Ełcki Bocian 2016

 

.

Archiwum 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 12 lipca 2018