Strona znajduje się na
 serwerze  MODN w Elku
 

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
ul. Generała Władysława Sikorskiego 5A 19-300 Ełk 
telefon /fax (0 87) 621 10 71 
www.modn.elk.pl   modn@modn.elk.pl
Konto bankowe 79 8099 0004 0090 7501 2000 0070

Terminarz form doskonalenia nauczycieli - kwiecień 2018

12 kwietnia 2018 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się konferencja „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach oświatowych”. Tematyka konferencji wynika z priorytetów MEN (Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty).Zobacz więcej 

2018.04.12 Konkurs na prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości Michała Kajki. Konkurs pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz  Wojciecha Kossakowskiego Posła na Sejm RP. Zobacz więcej 

2018.04.12 Konkurs plastyczny „Na mazurskiej ziemicy. Jezior zgoła nie zliczy…” Ilustracja do wiersza Michała Kajki. Konkurs pod patronatem Małgorzaty Kopiczko Senatora RP Zobacz więcej 

2018.04.09 Konkurs na film lub prezentację multimedialna dotyczącą eksperymentu o tematyce przyrodniczej. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie... Zobacz więcej 

2018.04.06 Międzyszkolny konkursu na prezentację multimedialną pod tytułem: „Mój zawód – najlepszy wybór” Zobacz więcej 

Nowe perspektywy dla systemu doskonalenia nauczycieli. Wicekurator W. Cybulski w MODN. W dniu 21 marca 2018 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się spotkanie warmińsko-mazurskiego wicekuratora oświaty Wojciecha Cybulskiego z konsultantami i doradcami metodycznymi MODN.  Zobacz więcej 

Warsztaty kulinarne Erasmus+ 23.03.2018r Odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane wspólnie przez Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach, MODN w Ełku oraz Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku.  Zobacz więcej 

2018.04.04 Doradcy metodyczni MODN z wizytą w Grodnie W dniach 26-27 marca 2018 r. doradcy metodyczni MODN w Ełku gościli w Grodzieńskim Obwodowym Instytucie Rozwoju Edukacji . Celem wizyty było przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli uczących w polskich szkołach w Grodnie i Wołkowyjsku. Zobacz więcej 

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z roku szkolnego 2017/2018
http://www.ko.olsztyn.pl/2018/03/21/laureaci-i-finalisci-konkursow-przedmiotowych-z-roku-szkolnego-20172018/

Arkusze oraz modele odpowiedzi do zadań konkursowych etapu wojewódzkiego z roku szkolnego 2017/2018
http://www.ko.olsztyn.pl/2018/03/21/arkusze-oraz-modele-odpowiedzi-do-zadan-konkursowych-etapu-wojewodzkiego-z-roku-szkolnego-20172018/

2018.03.14  r. konferencja „Wybór szkoły a sukces edukacyjny ucznia”. 14 marca 2018 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się konferencja „Wybór szkoły a sukces edukacyjny ucznia”. Była to już drugie spotkanie poświęcone tym zagadnieniom (pierwsze odbyła się w grudniu ubiegłego roku). Zobacz więcej 

2018.03.12 "Od grosika do złotówki” realizacja projektu w szkołach. W grudniu 2017r. dwustu uczniów klas drugich z Ełku, gminy Ełk, Kowale Oleckie i Olsztyna rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego ,,Od grosika do złotówki”. Zobacz więcej 

2018.03.06 XII Mazurski Konkurs na Prezentację Multimedialną „Św. Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją” 1. Cele: - Rozwijanie postaw patriotycznych oraz religijnych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o jednym z największych Polaków w naszej historii... Zobacz więcej 

2018.01.01 Konkurs na plakat grafiką komputerową Promujący hasło: „Bądź bezpieczny w Internecie” Organizatorem konkursu jest Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku ... Zobacz więcej 

2018.02.27 „Wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej” to temat wiodący konferencji regionalnej, która miała miejsce w MODN Ełk 26 lutego 2018 r. Program konferencji objął wystąpienie Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego, który zachęcił do zaangażowania w obchody nowego święta Dnia Żołnierzy Wyklętych, zasygnalizował nowe rozwiązania krajowego programu doradztwa metodycznego. Zobacz więcej 

2018.02.22 Konkurs interdyscyplinarny „Chleba naszego powszedniego…” Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas VI – VII i odpowiedniki wiekowe klas gimnazjalnych) oraz szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie... Zobacz więcej 

2018.02.21 Podsumowanie konkursu plastycznego „Bądź bezpieczny w Internecie”
Internet stał się nieograniczonym źródłem wiedzy. Dzieci i młodzież stanowią zdecydowaną większość użytkowników Internetu w Polsce. Zobacz więcej 

2018.02.20 Tańce Warmii i Mazur VI Ogólnopolskie Warsztaty Folklorystyczne MAZURSKIE GUZINY Ełk, 6 – 8 kwietnia 2018, Ełckie Centrum Kultury Warsztaty dla nauczycieli, instruktorów, tancerzy, muzyków oraz animatorów kultury... Zobacz więcej 

2018.02.06 Stowarzyszenie MONAR oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zapraszają na spotkanie w ramach projektu „Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów...”. Zobacz więcej 

Archiwum 

Publikacje na naszych stronach WWW 
Prosimy o przesyłanie tekstów wraz z dyskietką (rękopisów nie przyjmujemy).  Prosimy o załączenie krótkiej informacją o sobie i szkole. Redakcja powiadomi Autora o przyjęciu lub rezygnacji tekstu do publikacji. Redakcja nie wypłaca honorariów. 
Zobacz publikacje nauczycieli

Akredytacja MODN w Ełku

Katalog instytucji wspierających rozwój szkół i placówek oświatowych w powiecie ełckim.  Do pobrania w pliku

Ełcki Bocian 2016

 

.

Archiwum 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 16 kwietnia 2018