Strona znajduje się na
 serwerze  MODN w Elku
 

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
ul. Generała Władysława Sikorskiego 5A 19-300 Ełk 
telefon /fax (0 87) 621 10 71 
www.modn.elk.pl   modn@modn.elk.pl
NIP 848-16-39-888
REGON 511037737
Konto bankowe 79 8099 0004 0090 7501 2000 0070

Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim
Innowacyjny e-Nauczyciel

Oferta tematyczna szkoleń

11.04.2014 Uczestnicy i uczestniczki projektu podczas zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych w relacjach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu "Innowacyjny e-Nauczyciel". Zobacz więcej

11.04.2014 Konsultacje indywidualne projektu e-nauczyciel. W ramach projektu nauczycielki korzystają ze wsparcia w postaci konsultacji indywidualnych na zajęciach z modułu metodyczno - informatycznego. Zobacz więcej

10.04.2014 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w VII Edycji Przeglądu Państw Unii Europejskiej „Pasje i talenty na miarę Europy” Zobacz więcej

8.03.2014 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza na 5-godzinne warsztaty: Postępowanie z uczniem, który jest pod wpływem środków psychoaktywnych. Warsztaty poprowadzi p. Jacek Apanasewicz, członek Polskiej Rady Resuscytacji, wykładowca w Medycznej Szkole Policealnej w Ełku...  Zobacz więcej

1.04.2014 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ogłasza KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT DLA PRZEDSZKOLAKÓW "OSZCZĘDZAMY WODĘ" REGULAMIN KONKURSU 1. ORGANIZATOR: • Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku we współpracy z Miejskim Przedszkolem i Żłobkiem "Ekoludki" w Ełku. Zobacz więcej

31.03.2014 Konkurs plastyczny - Portret Jana Karskiego Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie plastycznym Portret Jana Karskiego Termin nadsyłania prac: 20.05.2014r. . Zobacz więcej

25.11.2013 Spotkanie sieci matematyków. W dniach 6-7 lutego 2014r, w godz. 10.00-14.30 w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się szkolenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli/nauczycielek ,,Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?” w ramach projektu „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zobacz więcej

15.03.2014 Podsumowanie III Regionalnego Konkursu GREAT ANNIVERSARIES 2014 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zorganizował III edycję Regionalnego Konkursu z cyklu „Great Anniversaries” na najlepszą prezentację multimedialną w języku angielskim pt.: POLAND: 15 years in NATO, 10 years in the European Union . Zobacz więcej

5.03.2014 III Regionalna Konferencja „Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej” Temat konferencji: Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej na III i IV etapie edukacyjnym. Zobacz więcej

Publikacje na naszych stronach WWW 
Prosimy o przesyłanie tekstów wraz z dyskietką (rękopisów nie przyjmujemy).  Prosimy o załączenie krótkiej informacją o sobie i szkole. Redakcja powiadomi Autora o przyjęciu lub rezygnacji tekstu do publikacji. Redakcja nie wypłaca honorariów. 
Zobacz publikacje nauczycieli


.


Zarząd Główny PB ECDL Polskiego Towarzystwa Informatycznego wyróżnił Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku za istotny wkład w rozwój umiejętności ICT poprzez wdrażanie projektów szkoleniowych ICT w standardzie ECDL, Zobacz więcej

Archiwum 

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 16 kwietnia 2014