Strona znajduje się na
 serwerze  MODN w Elku
 

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
ul. Generała Władysława Sikorskiego 5A 19-300 Ełk 
telefon /fax (0 87) 621 10 71 
www.modn.elk.pl   modn@modn.elk.pl
NIP 848-16-39-888
REGON 511037737
Konto bankowe 79 8099 0004 0090 7501 2000 0070

Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim

22.08.2016 Konferencja w trosce o ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- 7 września 2016 r. w siedzibie MODN w Ełku, ul. Sikorskiego 5A o godzinie 14.00. Zobacz więcej

19.08.2016 Zapraszamy na interesujące bezpłatne szkolenie dla polonistów, bibliotekarzy, animatorów i zainteresowanych wychowawców. Termin: 24 wrzeœnia (sobota) w godz. 10.00-13.00.  Zobacz więcej

30.06.2016 Bierzemy udział w dyskusji o przyszłości szkoły. Zapraszamy do wysłuchania. Prof. Andrzej Waśko, Ryszard Skawiński i Sławomir Broniarz o reformie edukacji (Debata Jedynki).  Zobacz więcej

28.06.2016 Katalog instytucji wspierających rozwój szkół i placówek oświatowych w powiecie ełckim 2016.  Do pobrania w pliku
 

24.06.2016 ORE i KOWEZiU razem. Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku nastąpi połączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Zobacz więcej

22.06.2016 Podsumowanie VII Międzyszkolnego Konkursu Sudoku Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ełku Dnia 8 czerwca 2016 (środa) odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku VII Międzyszkolny Konkurs Sudoku pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ełku. Zobacz więcej

21.06.2016 Już 2600 uczniów skorzystało z programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Zobacz więcej

15.06.2016 Twórczy Nauczyciel. Śmiałość w dzieleniu się doświadczeniem Śmiałością w dzieleniu się doświadczeniem wykazały się laureatki konkursu na scenariusz zajęć edukacyjnych Twórczy nauczyciel. Innowacja – nowy sposób rozwiązania starego problemu. Zobacz więcej

15.06.2016 Konferencja „Nowoczesne technologie w szkolnictwie” Nowoczesne technologie w szkolnictwie to dobry temat do omówienia podczas konferencji w MODN, ponieważ ogłoszone zostały konkursy umożliwiające sięgnięcie po środki unijne, które można przeznaczyć na technologie informacyjno-komunikacyjne w szkołach i placówkach oświatowych.  Zobacz więcej

15.06.2016 Obchody „Roku Henryka Sienkiewicza” w Ełku Senat RP ogłosił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji środowisko bibliotekarzy szkolnych powiatu Ełckiego działające w ramach Zespołu Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Powiatu Ełckiego... Zobacz więcej

15.06.2016 Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY” 2016 Wręczenie nagród w gminie Kalinowo.  Zobacz więcej
 

2016.06.14 Podsumowanie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego Fox 2016 Już po raz szesnasty Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku przeprowadził Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 2016 na terenie powiatów ełckiego, oleckiego, piskiego, gołdapskiego, giżyckiego i węgorzewskiego.  Zobacz więcej

2016.06.14 XII Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej English Song Orzysz 2016 11 maja 2016 r. odbyła się kolejna, dwunasta edycja Regionalnego Konkursu Piosenki Angielskiej – English Song Orzysz 2016 dla uczniów gimnazjum. Organizatorami byli Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Ełku oraz Dom Kultury w Orzyszu.  Zobacz więcej

2016.06.14 Podsumowanie V Regionalnego Konkursu
GREAT ANNIVERSARIES 2016
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zorganizował V edycję Regionalnego Konkursu z cyklu „Great Anniversaries” na najlepszą prezentację multimedialną w języku angielskim pt.: William Shakespeare: the English National Poet and Greatest Dramatist – the 400th Anniversary of Death... Zobacz więcej

Archiwum 

Publikacje na naszych stronach WWW 
Prosimy o przesyłanie tekstów wraz z dyskietką (rękopisów nie przyjmujemy).  Prosimy o załączenie krótkiej informacją o sobie i szkole. Redakcja powiadomi Autora o przyjęciu lub rezygnacji tekstu do publikacji. Redakcja nie wypłaca honorariów. 
Zobacz publikacje nauczycieli


Akredytacja MODN w Ełku

Katalog instytucji wspierających rozwój szkół i placówek oświatowych w powiecie ełckim 2016.  Do pobrania w pliku

Ełcki Bocian 2016

 

.


Archiwum 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 24 sierpnia 2016