Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

.

Konferencja Wdrożenie podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym - 5 października 2011 r.

Słowo „reforma” w Polsce kojarzy się chyba najbardziej z oświatą. Pierwsza głośna reforma polskiej edukacji miała miejsce w 1773 roku, przeprowadziła ją sławna Komisja Edukacji Narodowej. Bliższe naszym czasom reformy szkolne sygnowane są nazwiskami ministrów oświaty (edukacji): do nich zaliczyć można Jędrzejowiczowską z lat 30., ministra Kuberskiego z lat 70., ministra Handkego z 1999 roku. W latach 70. pierwotnie miała powstać powszechna, obowiązkowa 10-letnia szkoła średnia, ostatecznie skończyło się na reformie programowej. Obecnie dzieje się inaczej: właściwie powstała już obowiązkowa „dziesięciolatka” (1 rok „zerówki”, 6 lat szkoły podstawowej i 3 lata gimnazjum), a teraz porządkowane są kwestie związane z programami nauczania (podstawą programową). Za rok do szkół ponadgimnazjalnych przyjdą absolwenci gimnazjów, którzy w pierwszych klasach kontynuować będą kształcenie ogólne rozpoczęte w gimnazjum.
Jak wiele programów unowocześniających Polskę, również reforma programowa w naszych szkołach wspierana jest unijnymi pieniędzmi, w tym przypadku w ramach projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego (IV etap to szkoły ponadgimnazjalne). Koordynatorem merytorycznym tego projektu jest Pan Andrzej Jasiński z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Trudno zatem wyobrazić sobie specjalistę lepiej zorientowanego w zagadnieniach wdrażania nowej podstawy programowej od p. Jasińskiego.
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku stara się skutecznie zaspokajać potrzeby nauczycieli z powiatu ełckiego, a nawet całego naszego podregionu. Kiedy więc do ośrodka napłynęły z różnych szkół, zwłaszcza ponadgimnazjalnych, postulaty szkoleń z zakresu wdrażania podstawy programowej, dyrektor Michał Jodko zorganizował regionalną konferencję z udziałem p. A. Jasińskiego.
Konferencja Wdrożenie podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym odbyła się 5 października 2011 w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Otworzył ją Pan Marek Chojnowski, wicestarosta ełcki. Zgromadziła ona 84 osoby z powiatu ełckiego oraz powiatów sąsiednich. Byli to głównie dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, ale nie tylko – również doradcy metodyczni, przewodniczący zespołów przedmiotowych oraz inni nauczyciele zainteresowani omawianymi zagadnieniami.
Wdrażanie nowej podstawy programowej rodzi rozmaite niejasności, pytania, a nawet niepokoje. Dość powiedzieć, że jedno z pytań brzmi: Czy wdrożenie podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych nie spowoduje utraty pracy przez duże grupy nauczycieli? To pytanie akurat wprost nie padło, ale nasz gość z Warszawy miał okazję odnieść się do 13 innych pytań i rozwiać rozmaite wątpliwości, jak np. takie:
Jak powinien wyglądać harmonogram czynności dyrektora liceum wdrażającego nową podstawę programową? W jakiej formule można wprowadzić do liceum łacinę? Jakie wymagania kwalifikacyjne muszą spełnić nauczyciele poszczególnych wątków (zwłaszcza w bloku „Przyroda”)? Czy nie postępuje redukcja przedmiotów przyrodniczych w liceach? Czy uczeń będzie mógł zmienić wybrane rozszerzenie? Czy można rozpocząć realizację rozszerzenia już w I klasie?
Pojawiały się także wątpliwości co do organizacji zajęć: Czy stać nas na wybór przez uczniów 4 rozszerzeń (maksymalna liczba)? Co się stanie, gdy dane rozszerzenie wybierze zaledwie garstka uczniów (5-8)?
Pytano także o rozszerzenia w technikach, a także o to, czy podstawę programową można zrealizować na mniejszej liczbie lekcji niż to przewiduje podstawa programowa. Wątpliwości było więcej, zapewne pojawią się nowe. Reforma programowa wejdzie do szkół ponadgimnazjalnych dopiero w przyszłym roku, zrodzą się nowe pytania i wątpliwości. MODN w bieżącym roku szkolnym będzie organizował w miarę pojawiających się potrzeb kolejne spotkania związane z tym ważnym tematem.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 30 listopada 2011