Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

Aktualności

 

Akredytacja na 15-lecie pracy naszego ośrodka

Decyzją nr 21 z dnia 18 listopada 2015 roku Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał akredytację Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
W październiku 2015 roku MODN złożył do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie wniosek o akredytację. Wraz z wnioskiem do kuratorium powędrowała obszerna dokumentacja, obrazująca pracę oraz osiągnięcia ełckiej placówki.
Wstępnym warunkiem ubiegania się o akredytację jest uzyskanie w całościowej ewaluacji zewnętrznej wyłącznie liter A oraz B. Ten warunek MODN spełnił w rezultacie ewaluacji z 2012 roku. Ponadto ubiegająca się o akredytację placówka musi wykazać się kadrą na najwyższym poziomie, udziałem w realizacji ogólnokrajowych lub wojewódzkich programów doskonalenia nauczycieli, prowadzeniem własnych badań edukacyjnych, opracowywaniem własnych programów itp. Akredytowana placówka powinna także mieć bardzo dobre wyposażenie techniczne i silną pozycję w środowisku. W skład dokumentacji wchodzą więc m.in. dyplomy, podziękowania, rekomendacje, certyfikaty zdobytych uprawnień. W dniu 4 listopada 2015 roku MODN odwiedziła powołana przez W-MKO komisja akredytacyjna i zweryfikowała pozytywnie powyższą dokumentację.
Akredytacja to rodzaj ukoronowania 15 lat pracy MODN. Ośrodków doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez samorządy powiatowe istnieje w naszym kraju zaledwie kilkadziesiąt a w województwie warmińsko-mazurskim tylko w Ełku i Olsztynie. W tym gronie akredytacją mogą poszczycić się nieliczne. Ośrodki z akredytacją są uprawnione do prowadzenia miedzy innymi kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania w oświacie. Aktualnie rozpoczynamy rekrutację na taki kurs – według nowego, zmodernizowanego przez MEN programu. Ponadto traktujemy akredytację jako potwierdzenie jakości świadczonych przez MODN usług edukacyjnych, dlatego ogłaszamy opracowaną w ośrodku bogatą ofertę kursów doskonalących. My wiemy, że są one dobrze przygotowane i potrzebne, akredytacja powinna zachęcić tych nauczycieli, którzy dotychczas mało korzystali ze szkoleń. 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 27 listopada 2015