Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


Konferencja regionalna "W kierunku dobrej szkoły"

Osoby kluczowe dla rozwoju edukacji wzięły udział w dyskusji o działaniach podnoszących jakość uczenia się w polskiej szkole podczas ełckiej regionalnej konferencji „W kierunku dobrej szkoły” zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w dniach 20 – 21 kwietnia 2015 r. w Hotelu Rydzewski.

Joanna Berdzik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Joanna Soćko, Anna Gocłowska, Andrzej Jasiński – koordynatorzy z Ośrodka Rozwoju Edukacji rozmawiali o rozwoju szkół i placówek ze 150 przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorami przedszkoli, dyrektorami szkół, nauczycielami, wizytatorami kuratorium oświaty, pracownikami ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych z subregionu ełckiego.

Starostowie, prezydent, burmistrzowie, wójtowie, wizytatorzy, dyrektorzy i nauczyciele rozmawiali o współpracy z samorządem, dobrych praktykach wspomagania szkół, o wpływie raportu z ewaluacji na rozwój szkoły, polityce państwa w zakresie planowanych zmian w oświacie, trendach i tendencjach w rozwoju edukacji, wspomaganiu w ramach nadzoru pedagogicznego.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku prezentował dobre praktyki we wspomaganiu szkół zrealizowanych w ramach projektu „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim”. Dyrektor Michał Jodko, konsultant Ryszard Skawiński, szkolny organizator rozwoju edukacji Ilona Halec, koordynator sieci Anna Kondracka, przewodniczący rady programowej Zenon Lenkowski podkreślali potencjał instytucji oraz kompetencje osób bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń i warsztatów.

Joanna Berdzik między innymi wskazywała, że to sama szkoła jest właściwym miejscem na podejmowanie kluczowych decyzji w ramach posiadanych kompetencji i wielokrotnie nie ma powodu, aby oglądać się i czekać na rozstrzygnięcia ministerialne. Między innymi w taki sposób odpierała zarzut przeregulowania prawa oświatowego. Zachęcała do odwagi i innowacyjności środowiska szkolne.

Ośrodek Rozwoju Edukacji przedstawił rezultaty projektów systemowych prowadzonych w poszczególnych obszarach nakierowanych na pracę ze szkołą, służących wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagających w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. W zakresie wspierania szkół i nauczycieli mówiono o poprawie jakości systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół. Prezentowano system nadzoru pedagogicznego i ocenę jakości pracy szkoły jako wsparcie w rozwoju szkół i placówek, wprowadzenie środków naprawczych w efekcie zwiększających szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W zakresie przywództwa edukacyjnego wskazywano na dyrektora jako główną postać teatru szkolnego, jednak w kontekście pracy zespołowej rady pedagogicznej i współpracy z otoczeniem szkoły. Dialog, a co za tym idzie – wypracowywanie rozwiązań w wyniku konwersacji wszystkich zainteresowanych uczestników procesu uczenia się – to podstawowa myśl konferencji.

Grażyna Przasnyska podkreślała niekonwencjonalne działania nadzoru pedagogicznego w regionie. Inspirowanie do działań edukacyjnych w perspektywie regionu nie tylko gminny czy powiatu.

Dyrektorzy Wanda Wojnowska (SP 4 Ełk), Janusz Samarow (G 1 Ełk), Danuta Wojtowicz (ZS 1 Ełk) przedstawili sposoby wykorzystania projektów do realizacji własnych celów rozwojowych szkoły oraz rekomendacje na przyszłość do konstruowania nowego modelu wspierania szkół.

Starosta Anna Iwaszko i prezydent Artur Urbański prezentowali bogactwo instytucji wspierających szkoły w powiecie ełckim oraz Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego – jej wcześniejszą edycję jak i plany wznowienia procesu na kolejną perspektywę.

Podsumowanie konferencji wypadło pozytywnie. Przedstawione treści i zaangażowanie takiej liczby uczestników pozwala sądzić o znacznym upowszechnieniu wiedzy w środowisku. Wiemy kto, co, kiedy, gdzie i w jaki sposób – konstatują prowadzący konferencję Regina Merchelska (SP 5 Ełk) i Krzysztof Piłat (MODN Ełk).

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 22 kwietnia 2015