Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
    
 
  

 

Aktualności


Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oraz Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej rozpoczyna rekrutację na:
Kurs doskonalący dla kierowników i przewodników wycieczek i pielgrzymek

Kurs kierujemy do kapłanów, alumnów WSD, nauczycieli, wychowawców, katechetów, pedagogów i wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby poszerzyć i usystematyzować wiedzę z zakresu planowania, organizacji, przebiegu i animowania działań podczas wycieczek i pielgrzymek.

Podczas zajęć uczestnicy kursu zdobędą szeroką wiedzę z zakresu podstaw prawnych, udzielania pierwszej pomocy, obsługi, zasad bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach kryzysowych, praw i obowiązków kierownika, opiekuna czy pilota wyjazdu. W czasie zajęć praktycznych będzie można poszerzyć umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, animacji zabaw i rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

Zajęcia prowadzone będą przez znawcę tematyki i doświadczonego przewodnika z zakresu organizacji pielgrzymek do Ziemi Świętej i wybranych miejsc w kraju i zagranicą - ks. dr Marka Bednarskiego, wieloletniego doradcę metodycznego MODN, doktoranta Wyższej Szkoły Policji - Jana Grzyba oraz pracownika naukowego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy - Tomasza Kądziorskiego.

Łączna ilość godzin kursu: 50
Planowane rozpoczęcie kursu w kwietniu i zakończenie w maju 2016 r.
Terminy spotkań będą dostosowane do potrzeb uczestników (w zależności od preferencji szkolenia mogą odbywać się w systemie: piątek – sobota lub popołudniami w ciągu tygodnia)

Koszty udziału w kursie w wyniku pozyskanej dotacji udało się zmieścić w kwocie 200 zł od osoby.

Miejsce szkolenia:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Tomasza Apostoła w Ełku
ul. 11 Listopada 28
19-300 Ełk

Kierownik kursu: Jolanta Agnieszka Opaluch, doradca metodyczny MODN w Ełku tel. 504134439

Na zakończenie uczestnicy kursu otrzymają stosowne zaświadczenia.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc liczy się termin przesłania/ dostarczenia formularza zgłoszeniowego do sekretariatu MODN w Ełku ul. Generała Władysława Sikorskiego 5A 19-300 Ełk. Zgłoszenia przyjmujemy do 04 kwietnia 2016.

Praktycznym dopełnieniem kursu (za osobnym zgłoszeniem i opłatą) będzie możliwość udziału w Pielgrzymce do Ziemi Świętej w dniach 18-24 czerwca 2016 – dla uczestników kursu – bardzo korzystna cena pielgrzymki 2800 zł. Pielgrzymka pod przewodnictwem ks. Marka Bednarskiego oraz propozycje dwóch wyjazdów do szczególnych miejsc wybranych przez uczestników kursu (za dobrowolnym zgłoszeniem).

Kurs doskonalący dla kierowników i przewodników wycieczek i pielgrzymek 
 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 15 marca 2016