.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Konkurs na plakat pod hasłem: Bądź bezpieczny w Internecie

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza dzieci przedszkolne 6 latki i uczniów klas I – III szkół podstawowych do wzięcia udziału w Konkursie na plakat pod hasłem: Bądź bezpieczny w Internecie.

Cele konkursu:
- inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie;
- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej;
- rozwijanie wyobraźni twórczej.

Pracę konkursową wraz z arkuszem zgłoszeniowym należy przesyłać lub dostarczyć na adres: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5A z dopiskiem: Konkurs na  Bądź bezpieczny w Internecie. Konkurs trwa do 09.02.2018r.

Każda placówka wybiera po trzy prace konkursowe w każdej kategorii wiekowej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach. W razie pytań proszę o kontakt z organizatorem.

Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Anna Lenkiewicz - 668 879 043
Maria Łepkowska - 693 420 419
- doradcy metodyczni MODN
 

Karta zgłoszenia        Informacja o konkursie

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 05 stycznia 2018