.

 
    
 
  

 

Aktualności


Projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół”

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i 10 placówkami doskonalenia nauczycieli z Polski realizuje projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół”.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności pracy 10 placówek doskonalenia nauczycieli i 192 ich pracowników i współpracowników w zakresie umiejętności wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli w dawaniu uczniom na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych efektywnych zadań edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Wspomaganie rozpocznie się od września 2017r.

W Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli projektem objętych jest 23 asystentów szkoły oraz 69 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

 

MODN w Ełku