.

 
    
 
  

 

Aktualności


Konkurs skierowany do nauczycieli na scenariusz działań edukacyjnych: „Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”, ogłasza MODN w Ełku.

Rezultatem konkursu będzie wydanie poradnika metodycznego zawierającego inspiracje oparte na dobrych praktykach do wykorzystania w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, jak również do podejmowania innych działań w kształceniu patriotycznym i obywatelskim. Nauczyciele którzy zdecydują się podzielić swoimi pomysłami zostaną nagrodzeni.
Zapraszamy nauczycieli i zespoły nauczycielskie przedszkoli, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych.
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku – organizator konkursu, spodziewa się prac w kategoriach: uroczystość patriotyczna (np. akademia, apel); zajęcia dydaktyczne (np. lekcja języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i każdy inny przedmiot, zajęcia pozalekcyjne), impreza środowiskowa (np. turniej, piknik, bieg, festyn); projekt edukacyjny (np. zespół działań indywidualnych i/lub grupowych).

Termin nadsyłania prac 29 czerwca 2018 roku.

Oferujemy pomoc nauczycielom w redagowaniu scenariuszy.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu             Karta zgłoszeniowa konkursu

 

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 28 maja 2018