Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

.

Doradztwo metodyczne dla nauczycieli w zmienionej formule.

Organizacja doradztwa metodycznego w 6 wschodnich powiatach naszego województwa: ełckim, oleckim, gołdapskim, węgorzewskim, giżyckim i piskim była przedmiotem konferencji regionalnej „Krajowy Program Doskonalenia Nauczycieli na Mazurach", która miała miejsce w MODN w Ełku 11 września 2019 roku.

Z rokiem szkolnym 2019/2020 w Polsce rozpoczyna się wdrażanie Krajowego Programu Doskonalenia Nauczycieli opracowanego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W ciągu ostatnich 20 lat liczba doradców metodycznych w Polsce spadła z blisko 3 tysięcy do około 800. W roku szkolnym 2018/2019 na terenie naszego województwa działało 29 doradców metodycznych, z tej liczby 17 w Ełku. Celem Krajowego Programu Doskonalenia Nauczycieli jest odbudowa doradztwa metodycznego jako głównego elementu doskonalenia nauczycieli. Skoro doskonalenie wpisano nauczycielom w obowiązki, jego organizację również wzmocniono.

Starosta Ełcki Marek Chojnowski gościł na spotkaniu samorządowców, dyrektorów szkól i nauczycieli z subregionu ełckiego, ponieważ z racji 20-letnich doświadczeń to Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ełcki, zorganizuje doradztwo metodyczne na terenie 6 powiatów.

Wicekuratora Wojciech Cybulski, przedstawił sieć doradztwa metodycznego na Mazurach i wręczył powierzenia obowiązków w nowej formule doradcom metodycznym MODN w Ełku i PORE w Giżycku.
Dyrektor MODN Michał Jodko zaprezentował 20 lat doświadczeń Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - dorobek i potencjał do realizacji nowych zadań. W uzupełnieniu Krzysztof Piłat – konsultant MODN, przedstawił zagadnienie kierunków i celów zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz Dorota Kozłowska – doradca metodyczny MODN, zmiany programowe w kształceniu zawodowym, co między innymi stanowi pole współpracy doradców i nauczycieli.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oferuje współpracę nauczycielom indywidualnie oraz instytucjonalnie szkołom i placówkom oświatowym.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 07 listopada 2019