.

 
  
  
 

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku.
 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ełku.


Biblioteka mieści się na parterze budynku przy ul. Kajki 8 (osiedle Północ II, szosa wylotowa do Olecka), dojazd autobusami: 3, 5, 6, 8, 14.

Czynna od poniedziałku do piątku. W poniedziałki w godz. 9-15, we wtorki i piątki w godz. 9-17.00, w środy i czwartki w godz. 9-17.30. W wakacje i ferie szkolne pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

Tel. 87 6102747.

Serdecznie zapraszamy!

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ełku (obecna pełna nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ełku) już od 1951 roku służy kadrze oświatowej miasta i okolic. Co może oferować nauczycielom, wychowawcom, pedagogom czy innym pracownikom edukacji? Bogaty księgozbiór (ok.30 tys. woluminów) z dziedziny pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, ale także: prawa, historii, historii literatury, nauk matematyczno-przyrodniczych; bogaty księgozbiór literatury anglojęzycznej, niemieckojęzycznej oraz francuskojęzycznej. W czytelni Biblioteki jest dostępny kilkutysięczny zbiór czasopism pedagogicznych i metodycznych, gromadzony od wielu lat. W ofercie znajdują się tytuły czasopism bieżących, nie tylko "branżowych", ale także innych użytecznych w pracy dydaktyczno-oświatowej (np. "Aura", "Psychologia w Szkole", "Problemy Narkomanii", "Remedium", "Świat Problemów"). Ponadto - zbiór kaset wideo z programami edukacyjnymi. W Bibliotece znajduje się kartoteka zagadnieniowa prowadzona na bieżąco, w której można znaleźć opisy najnowszych artykułów z czasopism omawiających różnorodną tematykę związaną z oświatą i wychowaniem, rejestrującą wszelkie materiały przydatne w pracy szkoły (np. dotyczące profilaktyki w szkole - programy, scenariusze zajęć itp.) i innych placówek oświatowych. Oprócz wymienionej Biblioteka prowadzi także inne kartoteki: zestawień bibliograficznych, literacką, regionalną oraz materiałów repertuarowych na różne uroczystości szkolne.

Oprócz księgozbioru i warsztatu informacyjnego Biblioteka oferuje szereg usług swoim użytkownikom: pomoc w wyszukiwaniu materiałów metodycznych oraz literatury przydatnej w opracowywaniu referatów i publikacji, ale także np. scenariuszy imprez szkolnych, pomoc w realizacji ścieżek edukacyjnych, sporządzanie zestawień bibliograficznych. Wszechstronną pomoc oferujemy szczególnie nauczycielom stawiającym pierwsze kroki w zawodzie oraz ubiegającym się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Dysponujemy bogatym zbiorem materiałów pomocnych w przygotowaniach i realizacji programów nauczycieli awansujących się. Natomiast nauczycielom studiującym zapewniamy aktywne wsparcie w poszukiwaniach literatury do prac semestralnych, zaliczeniowych itp., a także pomoc przy gromadzeniu bibliografii do praz licencjackich i magisterskich w postaci przygotowania do efektywnego korzystania ze spisów bibliograficznych. Do pracowników Biblioteki można się zresztą zwrócić w każdej nieomal sprawie - zawsze zapewniamy fachową i życzliwą pomoc i na pewno zrobimy wszystko, co tylko w ich mocy, aby każdy użytkownik opuścił Bibliotekę usatysfakcjonowany!

Biblioteka ponadto wspiera działalność bibliotek szkolnych poprzez udzielanie indywidualnych konsultacji nauczycielom-bibliotekarzom, pomoc i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez te biblioteki, przygotowywanie lekcji bibliotecznych, wykonywanie zestawień bibliograficznych oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego poprzez organizację pracy Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy.

Od 13 lutego 2006 r. w Bibliotece funkcjonuje INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ. Do dyspozycji użytkowników udostępniono w nim 3 komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka). Każdy komputer pracuje w systemie operacyjnym Windows XP, ma zainstalowany pakiet Office 2003, program antywirusowy oraz oprogramowanie multimedialne ("Wielki Multimedialny Atlas Świata, "Encyklopedia PWN", "Słowniki PWN"). Wszystkie stanowiska komputerowe posiadają dostęp do Internetu. Z ICIM można korzystać w celach edukacyjnych, kształcenia ustawicznego oraz samokształcenia. Użytkownicy mogą przeglądać zasoby sieci Internet, pracować z programem Office 2003 (Word, Excel, Power Point, Access), korzystać z lokalnych baz danych, bibliotecznych wydawnictw multimedialnych oraz zapisać na dyskietkach, płytach CD lub wydrukować efekt swojej pracy. Użytkownicy ICIM mogą także liczyć na pomoc bibliotekarzy przy korzystaniu ze sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przy wyszukiwaniu informacji. Od 2011 roku w Bibliotece działa także (w ramach Programu Regionalnego: Narodowa Strategia Spójności) Bezpłatny Punkt Dostępu do Internetu, tzw. PIAPY.

Od września 2013 roku istniejemy pod zmienioną nazwą: Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ełku.


Wykaz zestawień bibliograficznych, które są aktualnie do wykorzystania.

 

 MODN w EłkuOstatnia zmiana: 19 stycznia 2018