Do strony początkowej

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI  - 2005 r.

Lp Autor Tytuł Rodzaj publikacji  Przedmiot nauczania  Plik do pobrania
           

227

Ewa Krysztofik Monarchia parlamentarna w Anglii XVII wieku. Scenariusz lekcji historii w kl. II gimnazjum Scenariusz lekcji Historia

226

Początki Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Konspekt lekcji historii w kl. II gimnazjum. Konspekt lekcji Historia

225

 Montaż słowno- muzyczny – rocznica Zjazdu Gnieźnieńskiego Artykuł  

224

Elżbieta Sobolewska Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego. Artykuł  

223

Ewa Baczewska
Elżbieta Pisarska 
Scenariusz uroczystości z okazji 26 rocznicy pontyfikatu patrona szkoły – Jana Pawła II    

222

Anna Kondracka Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców i opiekunów    

221

Jolanta Kozikowska Poeci i pisarze Warmii i Mazur Scenariusze lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych Scenariusz  

220


Wiesława Kilikowska
Ocenianie wewnątrzszkolne a ocenianie zewnętrzne – relacje i zależności Artykuł  

219

Stanisław Fietkiewicz  Irena Tamara Misztal (1908-2003) – życie i twórczość. Artykuł  

218

Krystyna Ratuszna Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II - metody aktywizujące Scenariusz  

217

11 listopada 1918 W rocznicę Odzyskania Niepodległości scenariusz    

216

Anna Kołowska Uczenie się upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim  Artykuł  
Konspekt zajęć całodziennych dla klasy II (4 godz.)    
Ćwiczenia logopedyczne w nauczaniu zintegrowanym    

215

 Wiesława Kilikowska Program pracy rewalidacyjno – wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim.    
 214  Anna Pogorzelska Rodzaje egzaminów zawodowych w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Artykuł  
 213 Alina Zabłocka
Agnieszka Gadzińska
Małgorzata Pikus
Elżbieta Wyłuda
Dwustopniowy plan wynikowy z matematyki - klasa III gimnazjum Artykuł matematyka
Dwustopniowy plan wynikowy z matematyki - klasa II gimnazjum
Dwustopniowy plan wynikowy z matematyki - klasa I gimnazjum
 212 Krystyna Łoś Wewnątrzszkolny system ustalania ocen zachowania uczniów. Artykuł  -
 211 Alicja Bąk  Czytamy ze zrozumieniem.  Scenariusz  -
 210 Jadwiga Brochacka
Paulina Ćwiek-Dobkowska
Grzegorz Supruniuk
Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego  - Wychowanie fizyczne
Publikacje 209-143 Pliki są zapisane w programie WORD lub spakowane programem ZIP lub RAR
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy
Wybierz: Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

 

Publikacje - 2004 r.

Publikacje - 2003 r. Publikacje - 2002 r.

Do strony początkowej

J. Kunicki, MODN w Ełku Ostatnia zmiana: