Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  

.

      Nr.20 21 22

Numer 22 


Wzmacniamy poczucie własnej wartości - 4
Słowo - gest - muzyka - 4
Ekonomia bez tajemnic - 5
Koło regionalne - 6
Eskapada -6
Gry planszowe - 7
W poszukiwaniu domu i ojczyzny na Mazurach - 8
Dyrektor spod znaku Rodła - 9
Czarna pedagogika - 11
Stan badań o regionie - 12
Rozpoznawanie zdolności - 14
Dyscyplina i ład w klasie - 15
Uczymy się inaczej - 17
Środki społecznego przekazu - zagrożenia - 18
Mały europejczyk - 19
Wartość poezji w kształceniu dzieci - 20
Projekt edukacyjny - 21
Międzynarodowe standardy rachunkowości - 22
Tkanina we wnętrzu - 23
Socjoterapia - 24
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - 24
Nowości wydawnicze dla nauczycieli - 26

Numer 21


Granty edukacyjne "To lubię" 4
W zdrowym ciele zdrowy duch 4-5
Grafika użytkowa 5
Smak zdrowia 6
Kinezjologia edukacyjna 7
Pływanie - zajęcia sportowo-rekreacyjne 7
Szkolny DKF 8
Klub młodzieżowy turystyczno-hotelarski .8
Koło ceramiczne - terapia przez działalność artystyczną 9
Wokół wiedzy 9
Własna firma 10 
Zielone serce przyrody 10
Granty w MODN 11
Powiedz komuś! 11
Koło humanistyczne "Kreator" 11
Naszym domem. Czysty Ełk i okolice - metoda projektu w realizacji zadań edukacji ekologicznej 12-13
Zagrajmy w zielone 14-15
Nowości wydawnicze dla nauczycieli15
Metoda Dennisona - gimnastyka mózgu 16-17
Znaczenie ruchu w życiu człowieka! 8-1 9
Oferta tematyczna kursów 19
Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki 20-22
Grafik dyżurów metodycznych 22
Serwisy www w nauczaniu matematyki w gimnazjum 23-24
Pedagog z charakterem wspomnienie o Annie Jenke - "po tych lekcjach stawaliśmy się lepszymi" - wspominają jej uczniowie. 24-25
Negatywny wpływ telewizji 25
Harry Potter w szkole podstawowej w Prostkach 26

Numer 20


Konferencja "Mazury w Unii Europejskiej" 4-5
I Forum Szkolnych Klubów Europejskich 6-7
Konkurs Literacki rozstrzygnięty 8-13
Logopeda w szkole specjalnej 14-15
Powinien mieć specyficzne cechy charakteru: cierpliwość, umiejętność doceniania uczniów i okazywania radości z małych sukcesów, które niejednokrotnie są dla dzieci ogromnym osiągnięciem okupionym dużym wysiłkiem.
Biblioteka Pedagogiczna poleca 16
Biblioteka Pedagogiczna poleca poradniki dostarczające praktycznych wskazówek przy rozwiązywaniu trudnych problemów oraz informacji, jak uczynić proces nauczania bardziej efektywnym, a ponadto przyjemnym.
Adaptacja dzieci do przedszkola 17
Pierwsze kontakty z przedszkolem są dla wielu dzieci źródłem przykrych napięć emocjonalnych. Adaptacja nie usuwa wszystkich trudności, ale umożliwia poznanie nieznanego.
Rola przedszkola w uspołecznieniu 18-19
Poznawczą działalność dziecka należy tak organizować, aby służyła celom kształtowania ich postaw społeczno - moralnych.
Pedagogizacja rodziców 20
We współpracy z rodzicami bardzo ważne jest prowadzenie prawidłowego dialogu. Służą temu rozmaite formy i metody.
Rozwój ruchowy a rozwój mowy 21
Nieprawidłowości w rozwoju ruchowym mogą pociągnąć za sobą zaburzenia rozwoju mowy.
Telewizja - zagrożenia 22-23
Telewizja ogranicza kontakty międzyludzkie, powoduje, że coraz mniej się znamy, a tematem rozmów stają się właściwie problemy bohaterów telenowel, zamiast nasze własne.
Matematyka pożyteczna i przyjemna? 23
Język niemiecki: program autorskich zajęć pozalekcyjnych 24-25
Bez barier 25
Rola gier i zabaw 26 

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 19 czerwca 2011